Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(19. 11. 1967)


Úloha č. 422

Viačeslav Vladimirov, Brjansk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kd3, Va6, Vg8, Jd5 (4), č. Kf5, Pe7 (2) – mat 2. ťahom.


Viete, čo je to blokovanie?

Pre tých, ktorí nesledujú naše stručné teoretické výklady, v krátkosti na vysvetlenie: Je to škodlivý motív v hre čierneho. Ťah čierneho koňa sa v konečnom matovom postavení preukáže škodlivým svojmu kráľovi tým, že mu vlastne vzal jedno pole a tým mu znemožnil únik z matovej siete. V dnešnej úlohe, ktorá patri do štvrťročnej riešiteľskej súťaže, hľadajte dva blokujúce varianty v hre pešiaka e7.


Hľadajte cestu k matu!

Ďalší náš diagram sme vybrali pre tých, ktorí viac holdujú boju v turnajovom zápolení. Sústredený nápor ťažkých bielych figúr vyvrcholil dvomi efektnými ťahmi, ktoré nasledovali v postavení nášho druhého diagramu. Na ťahu je biely. Ako by ste hrali vy? Je to vaša druhá dnešná úloha.


Výsledok štvrťročnej riešiteľskej súťaže

Naša štvrťročná riešiteľská súťaž, ktorú sme vyhlásili na III. štvrťrok 1967 sa stretla v radoch riešiteľov s veľkým záujmom. Celkove sme v priebehu súťaže predložili 12 úloh, z ktorých tri sa preukázali ako nekorektné a 4 úlohy z turnajovej hry s celkovým počtom dosažiteľných bodov 42.

Výsledok: I. miesto: Štefan Hütter (B. Bystrica) 34 b., II. Ondrej Živčic (Horná Poruba) 30 b., III. Ing. Jaroslav Karel (Praha) 28 bodov, IV. Ján Kasal (Koláry) 26 bodov, V. Milan Rezák (Lazy pod Makytou) 24 b. Z ostatných riešiteľov sme vyžrebovali: Ivan Matta (Brezno), František Maniš (Žilina) a Ján Jakubovič (Nižná).

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej našej štvrťročnej riešiteľskej súťaži!


Vzad <<  >> Vpred