Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(12. 11. 1967)


Úloha č. 421

Viačeslav Vladimirov, Brjansk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Ka8, Dh1, Vd3, Se5, Pc2 (5), č. Ka2, Pb2 (2) – mat 2. ťahom. Po kratšom čase opäť sa v našej rubrike objavuje dvojník. Po premiestnení strelca e5 na g7 je to nová dvojťahová úloha. Za správne riešenie oboch úloh vám započítame do riešiteľskej súťaže 4 body. Obsah v oboch úlohách hľadajte v hre čierneho pešiaka b2!

Riešenie úlohy č. 412 (dr. Speckmann): 1.Dc7? 0-0! 1.Dg7? 0-0-0! 1.Dg3–d6!

Riešenie úlohy č. 413 ( Loyd): 1.e7–e8S!! Ke6 (Ke4 2.Sc4) Se8–c6 mat.

Riešenie úlohy č. 414 (Valuška): 1...f5 (Kf5) Kd4 2.Sf6 (D:f6) S:f6 mat, 1.Sg5–d2! f5 (Kf5) Kd4 2.Sc3 (De4) Sc3 mat.

Riešenie úlohy č. 415 (Vladimirov): Intencia: 1.Da2! c1D (c1J) Kc1 2.De2 (Je3) Da1 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Je3+ a 2.D:c2 mat.

Výsledok našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže za III. štvrťrok 1967 prinesieme v najbližšej rubrike.

– Rossolimo – Reismann: K výhre vedú zrejme viaceré cesty, iste nám však dáte za pravdu, že najkratšia je táto: 23.Dg6! Dc2 (23...f:g6? 24.J:g6+ h:g6 25.Vh3 mat. 23...g:f6? 24.D:f6+ Jg7 25.Vg3 Vg8 26.J:f7+ atď.) 24.Vh3 a čierny sa vzdal.

Z minulej rubriky pre nedostatok miesta vypadol diagram k partii Larsen – Davie z postavenia po 24. ťahu čierneho.

Pre jeho zaujímavosť prinášame ho dnes ako druhú vašu úlohu do štvrťročnej riešiteľskej súťaže. Posledný ťah čierneho (24...Se8?) využil Larsen na krásne zakončenie partie. Nájsť 25. ťah bieleho je vašou úlohou.


Vzad <<  >> Vpred