Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 5. 11. 1967)


Úloha č. 420

Ján Valuška, Zvolen, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Ke8, Dd4, Se4 (3), č. Ke6, Pd5, d6, f7 (4) – mat 2. ťahom. Dnešná úloha obsahuje zámenu dvoch matov. Z pozície vidieť matové pokračovanie na dva ťahy čierneho pešiaka f7. Po úvodnom ťahu na tie isté ťahy čierneho pešiaka idú dva nové maty. Úloha patrí do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže!


Z posledných príprav

Medzinárodné turnaje posledných období boli početne obsadené účastníkmi práve prebiehajúceho medzipásmového turnaja v Susse (Tunis). Gligorič s Larsenom si overovali svoju pripravenosť v malom medzinárodnom turnaji v škótskom meste Dundee. Turnaj vyhral Gligorič pred Olafssonom a Larsenom. Z turnaja prinášame zaujímavú partiu – ukážku hry veľmajstra Larsena:


Biely: Larsen – Čierny: Davie

Anglická hra

1.g3 g6 2.Sg2 Sg7 3.c4 c5 4.Jf3 Jf6 5.0-0 Jc6 6.Jc3 0-0 7.d3 d6 8.h3 a6 9.Se3 Vb8 10.d4 c:d4 11.J:d4 Sd7 12.Vc1 J:d4 13.S:d4 b5 14.c:b5 a:b5 15.Dd2 Da5 16.Vc2 e5 17.Se3 b4 18.Jd5! (zaujímavý ťah. Biely obetuje pešiaka h3 za iniciatívu na stĺpci c) 18...J:d5 19.S:d5 S:h3 20.Vfc1 Vfc8 21.V:c8+ V:c8 22.V:c8+ S:c8 23.Dc2! Sd7 24.Dc4! Se8?


Vzad <<  >> Vpred