Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.8.1967)


Problém č. 154J. Brabec

4. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Mat 2. ťahom


Problém č. 155I. Tatranský

5. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Mat 2. ťahomProblém č. 156B. Formánek

6. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Mat 2. ťahom Pozri textVzhľadom na záujem našich čitateľov uverejňujeme v tejto a v nasledujúcej rubrike ďalšie úlohy zo zápasu Bratislava – Budapešť, tentoraz však aj s riešením (a s prosbou o preskúšanie korektnosti). Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o 2 týždne.

154 b. Ka7 Dh6 Vb4 Ve7 Sa1 Jd7 Je8 Pb3 b5 f5 g6 (11), č. Kd5 Df6 Vc2 Sa3 Jb7 Je4 Pb6 d2 (8); 155 b. Kd7 Dg1 Va7 Vf3 Sf8 Je2 Jf5 Pb4 b5 c6 f4 g6 (12), č. Kc4 Jf2 Pb6 (3); 156 b. Kb8 Da8 Vc7 Ve8 Sd5 Sg5 Jc1 Pc2 f3 f5 (10), č. Kd4 Dg7 Vg6 Sd2 Sf7 Pe6 (6). Po prvom ťahu bieleho premiestniť Pc2 na d5.

Riešenie. 154: Zvodnosť 1.Df4? hrozí 2.D:e4 mat, 1...Je4~, Jbc5 2.Je:f6, Jc7 mat, 1...Jbd6!, zv. 1.De3? hr. 2.D:e4 mat, 1...Je4~, Jbd6 2.Jd:f6, J:b6 mat, 1...Jbc5!, 1.Dh1 hr. 2.D:e4 mat, 1...Jbc5, Jbd6 2.Jd:f6, Je:f6 mat. Z-32-34 s veľmi zaujímavou kombinačnou náplňou, rozhodca však vytkol duály po niektorých obranách vo zvodnostiach. 155: Zv. 1.Dg5? Jf2~!, zv. 1.Da1? Jf2~!, 1.Db1 a v tempových pozíciách po obranách 1...K:b5, Kd5 maty 2.Je3, Jd6 (Da6, Dd4; Jd6, Je3). Z-32-24 s dobrou recipročnou zámenou, fáza 1.Da1 je však slabšia. 156: 1.Sa2 hr. 2.De4 mat, 1...De5, e:f5 2.Jb3, Je2 mat, v pozícii s b. Sa2 a Pd5 (namiesto c2) zdanlivé hry 1...De5, e:f5 2.Da7, Vc4 mat, 1.d6 hr. 2.De4 mat, 1...De5, e:f5 2.Vc4, Da7 mat. Z-32-24 s antiduálmi v každom variante, bohužiaľ však len vo forme dvojníka, ktorá sa hodnotí vždy nižšie ako forma troch fáz v jednom postavení.

Riešenie problému č. 147 (Borguľa) z 1. júla: 1.Ja5 hrozí 2.De3 mat, 1...Kc5 2.Db3, 1...Ke5 2.Df3, 1...Ke4 2.Ke6 atď. Chutná maličkosť s tichými druhými ťahmi. Knižné ceny vyhrávajú: Darina Ivančová, Hermanovce pri Bystrom, ZDŠ, okr. Prešov, Ivan Matta, Brezno, štvrť kpt. Nálepku 8, Z. Reich, Krompachy, Maurerova 786, Vincent Stoklas, Šurany, Febr. víťazstva 15 a Ladislav Zvada, Biele Vody 49/II, p. Mlynky, okr. Spišská Nová Ves.

Riešenie problému č. 148 (Talabér) z 8. júla: 1.Je6 Vf6 2.Se4 Jd3 mat a 1.Vf6 Sb3 2.Sf5 Je6 mat. Viazanie, odväzovanie, otváranie a zatváranie línií, poloväzba a batériové maty v krásnej harmónii – sme presvedčení, že sa táto úloha dostane do Albumu FIDE.

Riešenie problému č. 149 (Formánek) z 8. júla: a) 1.Vh2 g:h5 2.Vd5 Sg2 mat, b) 1.K:g4 0-0! 2.S:g3 Sf5 mat – biely má právo na rošádu, lebo jeho posledný ťah mohol byť h2:g3+, kdežto v pozícii a) musel dávať šach vežou, takže rošovať už nesmie. Základné postavenie so šachom dalo možnosť na jednoduché uplatnenia pravidla o rošáde. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred