Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.7.1967)


Problém č. 153 – originál

Gustáv Pekár, Tisovec

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Da5 Va4 Vb5 Sb3 Sg1 Jb7 Jc5 Pc2 d3 g3 g5 (12), č. Ke5 Vf4 Sf2 Jc4 Jg7 Pg4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 146 (Vývoda) z 24. júna: Zdanlivé hry 1...Jb2~, e3 2.Sc4, Sf2 mat, 1.Sf3 hrozí 2.S:e4 mat, 1...e:f3, g5 2.Ve5, Vd6 mat. Keďže hrozbový mat S:e4 vychádza aj po 1...Jb2~, ide tu o zámenu matu; varianty 1...e3, resp. 1...e:f3 vytvárajú voľnú zámenu. Úloha teda obsahuje tému Z-22-34. Na začiatočníka dobrá, obsahová však málo ucelená dvojťažka. – Knižné ceny vyhrávajú: Ondrej Jasík, Laskomerské, okr. Banská Bystrica, Magdaléna Lajčinová, Bratislava, Pavlovská 5, Andrej Novotný, Prešov, Psychiatrická liečebňa OÚNZ, Jozef Ritzinger, Spišská Nová Ves, Slovenská 17 a Štefan Selecký, Bratislava, Schiffelova 38.

* * *

Hospodárenia s časom na rozmýšľanie je dôležitým predpokladom úspešných výkonov turnajového hráča. Je to už taká hráčska vlastnosť, že v časovej tiesni si príliš všímame kontrolnú zástavku nadvihnutú veľkou ručičkou, takže na premyslenie posledných ťahov pred časovou kontrolou nevieme sa náležite sústrediť. Tu nám chýba každá minúta, ktorú sme nehospodárne spotrebovali na jednotlivé ťahy strednej hry a otvorenia. A práve v otvorení by sme mali ušetriť čas na rozmýšľanie. Veď štúdium teórie otvorenia smeruje aj k tomu, aby sme pri partii nespotrebovali mnoho času na riešenie zložitých otázok otvorenia.

Na poslednom prebore republiky sa pravidelne dostával do časovej tiesne Smejkal. Hoci v nej hrával s prehľadom (skončil ako druhý), urobil by iste radosť spoluhráčom z reprezentačného družstva, keby sa naučil lepšie hospodáriť s časom. Katastrofálnej časovej tiesni sa vyhol v nasledujúcej partii iba preto, že sa skončila ďaleko pred časovou kontrolou.


Grünfeldova indická obrana

Biely: Přibyl               Čierny: Smejkal

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.Jf3 Sg7 5.c:d5. Keď už chcel biely hrať výmenný variant, mal sa preňho rozhodnúť už v predchádzajúcom ťahu. Výhodnejšie sú pre bieleho varianty s jazdcom na poli e2. 5...J:d5 6.e4 J:c3 7.b:c3 c5 8.Sc4 0-0 9.h3 Jc6 10.Se3 b5. Doteraz sa tento ťah hrával až po výmene pešiakov na d4. 11.Se2. Biely si netrúfa brať pešiaka, pretože čierny by hral 11...J:d4. Tak po 12.J:d4 Da5 ako aj po 12.S:d4 c:d4 13.J:d4 Da5 mal by čierny iniciatívu. 11...b4 12.Vc1 b:c3 13.d5. Bielemu sa nepozdávala hra po 13.d:c5 Da5, ale teraz bude musieť hrať s pešiakom menej. 13...Da5 14.0-0 Vd8 15.Sc4 Sa6 16.S:a6 D:a6 17.S:c5 Dc4 18.De1. Smutná nutnosť. Na ústup strelca padli by centrálni pešiaci. 18...D:c5 19.d:c6 D:c6 20.Vc2 Dc4 21.e5 Vac8 22.De3 a5 23.Vfc1 Vd3 24.Da7 Sh6 25.Vb1 Vcd8 26.D:e7 Vd1+  27.Je1 V:b1 28.D:d8+ Sf8 a biely sa vzdal. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred