Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.7.1967)


Problém č. 151 – originál

Štefan Sovík, Kolta

Mat 2. ťahom

Pozri text


Problém č. 152 – oprava č. 96

Erkki Wirtanen, Fínsko

Mat 2. ťahom

Pozri textPozor! V č. 151 biely Ka6 Da3 Sf3 Sh4 Je3 Pa4 a7 c2 d6 (9), čierny Kd4 Vg8 Jh1 Pa5 c3 c6 d2 e6 f4 f5 (10), vzniká dvojník po premiestnení Je3 na e5 (pozícia b) a ďalej v pozícii b po premiestnení Sh4 na f8 (pozícia c). 152 biely Ka3 Db4 Vf3 Jd6 Jf7 Pb6 c4 d2 e2 e5 (10), čierny Kd4 Vh3 Sh1 Jb2 Jf2 Pa4 a6 b3 g5 (9). Podobne v č. 152 vzniká nová úloha s rovnakou výzvou po premiestnení Vf3 na f5. Riešenia týchto piatich pozícií pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 144 (Valuška) zo 17. júna: "Biely na ťahu" 1...S:d2, S:e2 2.Jef2, D:b3 mat (1...K:e2 2.Dg4 mat), zvodnosť 1.Jg3? tempo 1...S:d2, S:e2 2.D:b3, D:e2 mat viazne na 1...K:d2!, 1.Dh6 tempo 1...S:d2, S:e2 2.D:d2, Jef2 mat (1...K:e2 2.Dh5 mat). Veľmi zaujímavá a krásne konštruovaná trojfázová zámena Z-32-24.

Riešenie problému č. 145 (Bakcsi) zo 17. júna: Zdanlivé hry 1...Ve4, J:d4 2.Jd1, Vc3 mat, zvodnosť 1.D:c6? hrozí 2.Df3 mat, 1...Ve4, V:f4 2.D:e4, Jd1 mat, viazne na 1...J:d4!, 1.Dg7 hrozí 2.Dg3 mat 1...J:d4, V:f4 2.D:d4, Vc3 mat. Z-32-34.

Knižné ceny vyhrávajú: Jozef Havran, Šaľa A/11, okres Galanta, Jozef Jakubek, Sačurov 290, okres Michalovce, Martin Štulajter, Pobrezová B2/2, Milina Urbancová, Ružomberok, Urxova 11 a Juraj Žuža, Komárno, Sídlisko I, ul. Mládeže 18.

II. medzištátny zápas družstiev v problémovom šachu. Posledné štyri témy:

f) Samomat druhým ťahom (biely začne a donúti čierneho dať mat) s dvoma alebo viac pokusmi úvodníkovým kameňom, pričom šachujúci úvodník je neprípustný.

g) Pomocný mat druhým ťahom (čierny začne a pomáha bielemu dať mat) s dvoma alebo viac fázami (zdanlivé hry, druhé riešenia, dvojníky a pod.), pričom rovnaké kombinačné prvky používa raz biely a druhý raz čierny. Najväčší dôraz sa má klásť na čisté spracovanie idey.

h) Pomocný mat tretím ťahom, v ktorom biely alebo čierny (prípadne obidvaja) použije aspoň dvakrát dvojitý šach. Prípustná je zdanlivá hra, všetky ostatné fázové možnosti sa nepripúšťajú.

i) Štúdia (na výhru alebo remízu) s použitím retrográdnej analýzy.

Ako sme už písali, problémy do všetkých 9 oddelení treba poslať do 15. septembra výnimočne, do 10. októbra t. r. Adresy usporiadateľov, ako aj príklady na jednotlivé témy so širším komentárom pošleme každému záujemcovi na požiadanie. Apelujeme na všetkých našich šachových skladateľov, aby dali všetky svoje sily pre úspech ČSSR na tomto veľkom podujatí! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred