Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.9.1967)


Problém č. 162 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahom


Problém č. 163 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 162 biely Kb3 Dh6 Jd3 Jd5 Pc5 (5 kameňov), čierny Kd4 Pe4 h7 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 163 b. Kg5 Da6 Vc3 Sb2 Sf5 Pd6 e2 e5 (8), č. Kd5 Sc5 Jd7 Pa5 e3 e4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnešné ďalšie problémy do dlhodobej súťaže nebudú pre riešiteľov ťažké, kto ich však chce úplne pochopiť, musí si všimnúť zdanlivé hry. Ide o varianty, ktoré vychádzajú ešte pred zahraním úvodníka, v obidvoch úlohách zhodou okolností po ťahoch kráľa: v č. 162 1...K:d3 2.De3 mat, 1...K:d5 2.Dd6 mat a v č. 163 1...K:e5 2.V:c5 mat, 1...Kd4 2.Vd3 mat. Bude potom veľmi zaujímavé porovnať zdanlivé hry s tými, ktoré vyjdú po úvodníku – najmä v č. 163 sa objavia pozoruhodné súvislosti. Boli by sme radi, keby sa riešitelia slovami pokúsili vyjadriť vzťah zdanlivých a skutočných variantov, pravda, nie je to podmienka. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. V riešiteľskej súťaži je prichystaných 25 cien:

Riešenie problému č. 151 (Sovík) z 22. júla: a) 1.Jd1 hrozí 2.D:c3 mat, 1...Ke5 2.Dc5 mat, 1...Kc4 2.D:c3 mat, b) 1.Jd7 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Kc4 2.Dc5 mat, 1...Ke3 2.D:c3 mat, c) 1.Kb6 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Ke3 2.Dc5 mat, 1...K:e5 2.D:c3 mat. Podľa definície je obranou každý ťah kráľa, teda aj taký, po ktorom nasleduje rovnaký matujúci ťah ako v hrozbe. Ak potom porovnáme všetkých šesť variantov, vychádza mimoriadne zaujímavá téma Z-32-32, ktorú dosiaľ nikto nespracoval! Pravda, od ideálu je ešte dosť ďaleko, lebo spomínané varianty sa predsa len nepokladajú za plnohodnotné a okrem toho ide o trojníkové spracovanie, ktoré taktiež býva východiskom z núdze, v každom prípade je však autorova odvaha veľmi sympatická a chvályhodná.

Riešenie problému č. 152 (Wirtanen) z 22. júla: a) 1.b7 hrozí 2.Db6 mat, 1...Jd3, Je4 2.e3, Jf5 mat, b) 1.e6 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Jd3, Je4 2.Dc3, Vd5 mat. Je to korektná oprava problému č. 96, ktorou autor definitívne získava II.až III. cenu ex aequo v turnaji BABY 1963. Mená výhercov uverejníme v nasledujúcej rubrike. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred