Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.9.1967)


Problém č. 168 – originál

Ján Calko, Brusnica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf7 Da7 Vb1 Vh5 Jc2 Jf5 Pa2 a3 c6 d2 e2 e6 f3 f4 (14 kameňov), čierny Kc5 Vb6 Jg8 Pc7 d6 e7 f6 h6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Riešenie problému č. 161 (Katreniak) z 26. augusta: Intencia 1.S:f4 s hrozbou 2.De5 mat a variantmi 1...Jd4, V:d6+, Ve6 (Vg5), K:f4, ale aj 3 vedľajšie riešenia 1.Sf6, 1.Sg7 a 1.Sh6. Za každé z riešení bolo možné získať 2 body, spolu maximálne 8 bodov. Plný počet získala prevažná väčšina riešiteľov! Oprava.

Riešenie problému č. 162 (Žatko) z 2. septembra: Zdanlivé hry 1...K:d3, K:d5 2.De3, Dd6 mat (ktoré vychádzajú aj po zvodníku Df4? h7~!), úvodník 1.J3b4 tempo 1...K:c5, Ke5 2.Db6, Df6 mat, teda celkom nové varianty, v ktorých sa neopakujú ani obrany, ani maty – tomuto námetu sa hovorí voľná zámena. Ďalší variant 1...e3 2.D:e3 mat nepredstavuje nijakú zámenu, pretože rovnako vychádza aj pred úvodníkom.

Riešenie problému č. 163 (Havran) z 2. septembra: Zdanlivé hry 1...K:e5, Kd4 2.V:c5, Vd3 mat, 1.D:a5 tempo 1...K:e5, Kd4 2.Vd3, V:c5 mat – teda rovnaké maty aj obrany, ale v opačnom poradí, tzv. recipročná zámena. Tento druh zámeny, na rozdiel od voľnej, patrí medzi veľmi obľúbené námety. Možno povedať, že skladateľ, ktorému sa podarí vytvoriť recipročnú zámenu, je už skúseným autorom, a to tým skôr, ak je kombinačná náplň tak zaujímavá ako práve v č. 163. Úloha obsahuje ešte jednu netematickú zdanlivú hru 1...S:d6 2.D:d6 mat a dve netematické skutočné hry 1...Kc6, J:e5 2.S:e4, D:c5 mat. Duál po 1...Jd7~ 2.V:c5, D:c5 mat nie je závažný, pretože variant 1...J:e5 vychádza bez duálu.

Riešenie problému č. 164 (Kováčik) z 9. septembra: 1.De6 hrozí 2.Sg6 a 3.De8 mat, 1...g6 2.D:g6 a 3.Dg8 mat, 1...Kh7 2.Dg6+ Kh8 3.D:h5 mat, 1...Vh6 2.De8+ Kh7 3.Dg8 mat. Prvé tri maty sú modelové, posledný nie, zato však obsahuje blokovanie poľa h6. Veľmi, ekonomicky konštruovaná trojťažka s dobrým využitím bieleho materiálu. Autor patrí stále medzi najlepších slovenských skladateľov českej školy.

* Je veľmi pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude vypísaný skladateľský turnaj na počesť významného hráča a skladateľa Júliusa Breyera (1893 – 1921), ktorý posledné roky svojho života prežil v Bratislave, kde je aj pochovaný. Vzhľadom na to, že Breyer pochádzal z Budapešti, súťaž vypíšu spoločne maďarská a slovenská športová organizácia. Téma bude skutočne neobvyklá: Treba skonštruovať pozíciu, v ktorej sa dá dokázať, že čierny kráľ vykonal veľký počet ťahov – vezme sa pritom do úvahy nielen samotný počet, ale aj elegancia a originalita retrográdneho dôkazu. Tému navrhol veľký znalec tejto oblasti šachovej skladby, K. Fabel (NSR), ktorý bude aj rozhodcom súťaže. Sme zvedaví, ako obstoja naši autori! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred