Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.9.1967)


Problém č. 167 – originál

Stanislav Vokál, Prešov

Mat 4. ťahom

b) premiestniť Vb3 na h4 a Sg4 na f5

c) premiestniť Vb3 na a5 a Sg4 na e6

d) premiestniť Vb3 na f6 a Pc5 na c4Kontrolná notácia: b. Kf1 Sg4 (2), č. Kh1 Vb3 Se1 Pc5 f2 h2 (6), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom, a to vo všetkých štyroch pozíciách. Ide o starý námet, ale v novom "štvorníkovom" rúchu, riešiteľsky zaujímavý, aj keď pomerne veľmi ľahký (za každú pozíciu dáme v súťaži 2 body) Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Riešenie problému č. 160 (Bobula) z 19. augusta: 1.Jc1 tempo (bez hrozby, čierny je v nevýhode z ťahu) 1...Jd5~ 2.c3 mat, 1...Jc3! 2.d:c3 mat, 1...Je3+! 2.d:e3 mat, 1...Jf4~ 2.Je2 mat. Dve predĺžené obrany jazdca (brániace vnútornú hrozbu c3) sú najhodnotnejším prvkom tejto jednoduchej a veľmi dobre konštruovanej úlohy.


* * *

Za jednu z najpôsobivejších obetí dámy sa považuje záver partie Lewitzki – Marshall, hranej pred 55 rokmi vo Wróclawe. Po 22. ťahu bieleho vzniklo toto postavenie: biely Kg1 Dg5 Ve5 Vf1 Sh3 Pa2 c2 f2 g2 h2, čierny Kg8 Dc3 Vf8 Vh6 Jd4 Pa7 b7 e6 g7 h7. Nasledovalo 22...V:h3. Biely nemôže brať vežu pre stratu dámy a preto sa pokúsil o záchranu ťahom 23.Vc5. Teraz prišiel Marshallov prekvapujúci ťah 23...Dg3, po ktorom hrozí mat na poli h2. Pretože branie dámy pešiakmi vedie k matu a po 24.D:g3 Je2+ 25.Kh1 J:g3+ 26.Kg1 Je2+ 27.Kh1 Vc3 zostane čiernemu prevaha figúry, biely sa vzdal. Prítomní diváci boli tak nadšení záverečným ťahom čierneho, že údajne hádzali mince na Američanovu šachovnicu. Nedávno na turnaji v Porto Rico podaril sa veľmajstrovi Rossolimovi podobný husársky kúsok. Mince síce nepadali, ale biely získal za svoj výkon vypísanú cenu krásy.


Talianska hra

Biely: Rossolimo               Čierny: Reissman

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 e:d4 6.c:d4 Sb4+ 7.Sd2 S:d2+ 6.Jb:d2 d5 9.e:d5 J:d5 10.Db3 Jce7 11.0-0 c6 12.Vfe1 0-0 13.a4. Známe teoretické postavenie, v ktorom sa pre čierneho odporučuje pokračovať 13...De7 14.Vac1 Df4. Čiernym zvolený ťah zabezpečuje bielemu trvalú iniciatívu. 13...b6 14.Je5 Sb7 15.a5 Vc8. Aj po 15...b5 16.a6 stál by biely výhodne. 16.Je4 Dc7 17.a6 Sa8 18.Dh3 Jf4 19.Dg4 Jed5 20.Va3 Je6. Po 20...f5 21.D:f4 f:e4 22.D:e4 získal by biely pešiaka. 21.S:d5 c:d5 22.Jf6+ Kh8 23.Dg6 Hrozí mat na poli h7. Brať dámu pešiakom nemožno pre rýchly mat a po 23...g:f6 24.D:f6+ Jg7 25.Vg3 Vg8 26.J:f7+ musel by čierny odovzdať dámu. Napriek tomu čierny nájde prekvapujúcu obranu, ktorá však oddiali záver partie iba o jeden ťah. 23...Dc2 24.Vh3. Pretože branie dámy vedie k matu vežou na poli h7 a po 24...h6 25.V:h6+ by bolo tiež koniec, čierny sa vzdal. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred