Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.10.1967)


Problém č. 172

B. Barnes a M. Lipton

British Chess Mag. 1962, verzia

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 173J. M. Rice

Die Schwalbe 1963

Mat 2. ťahom, 3 riešeniaKontrolná notácia diagramov: 172 biely Ke1 Va1 Vg7 Sd5 Jd1 Jh1 Pa2 a3 a4 a5 (10 kameňov) čierny Kg1 Dg4 Vh4 Jg8 Pa6 b4 h2 h3 h5 h6 (10 kameňov), biely začne a dá mat 2. ťahom; 173 b. Ke8 Df5 Vc1 Vc8 Sb5 Pd3 e7 (7), č. Ka5 Vh4 Vh6 Pa3 a4 a6 a7 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Hovorí sa, že Angličania sú konzervatívni. Rozhodne to však neplatí o generácii anglických šachových skladateľov, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú dnes okolo 30-roční dvojťažkári, autori našich dnešných problémov. K prvému z nich nedáme nijaký komentár, podotýkame však, že 1 bod navyše dostanú tí riešitelia, ktorí objavia hlavnú myšlienku autorov. V č. 173 sú naraz dve originálne nehoráznosti: 3 riešenia (za každé z nich dáme po 1 bode), a to také, že temer každého prekvapia. Nielen začiatkom, ale aj zaujímavými tematickými súvislosťami. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese. Uvedenými problémami prechádzame do druhej polovice našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 167 (Vokál) z 23. septembra: a) 1.Sf5 Ve3 2.Sd7, 1...Vb4 2.Sh3 atď., b) 1.Se6 Vh5 2.Sg4, 1...Vd4 2.Sh3 atď., c) jednoťahový mat 1.Sd5 (ide o kratšie vedľajšie riešenie, ktoré hodnotíme jedným bodom – dlhšie riešenia sa v takomto prípade neberú do úvahy), d) 1.Sc8 Vf7 2.Se6, 1...Vb6 2.Sf5 atď. Celkove bolo možné získať maximálne 7 bodov. Ako správne poukázali viacerí riešitelia, v pozícii c) má stáť č. Pc4 (namiesto Pc5), potom vychádza intendované 1.Sd7 Vc5 2.Sg4, 1...Va6 2.Sf5 atď. – išlo zrejme o "tlačovú" chybu v liste autora, ktorú týmto opravujeme. Námet tejto štvorťažky je veľmi starý, štvorníkové spracovanie mu však dalo predsa len príchuť originality. Prevažná väčšina riešiteľov zvládla tento problém hravo.

* V poslednom čase dostávame od našich čitateľov veľa originálnych problémov na uverejnenie, žiaľ, veľmi vysoké percento je nekorektných a musíme ich vracať. Apelujeme preto na všetkých autorov, aby skúšaniu korektnosti vlastných skladieb venovali väčšiu pozornosť a vyvarovali sa tak vedľajším riešeniam, neriešiteľnostiam a duálom! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred