Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.12.1967)


Problém č. 178 – originál

Ondrej Tóth, Fiľakovo

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 179 – originál

Jozef Tonkovič, Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 178 biely Kc1 De8 Sa2 Sf8 Jc3 Je3 Pe6 f2 g4 h4 (10 kameňov), čierny Kf6 Vc7 Vf3 Sd3 Sh6 Jc5 Jg5 Pe4 e5 e7 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 179 b. Kh1 Da6 Vd1 Je3 Je6 Pb7 f3 g3 (8), č. Ke5 Sc8 Jc7 Jg5 Pb4 c5 e7 f6 f7 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvotina (č. 178) vznikla na školení šachových skladateľov v Košiciach pod dozorom skúsených odborníkov – dúfame, že autor ostane problémom verný a zloží aj samostatne podobné pekné úlohy. Č. 179 je pokrokom mladého autora: obsahuje zdanlivé hry 1...S:e6 2.Da1 mat, 1...Jd5 2.V:d5 mat, 1...Je4 2.f4 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Riešenia obidvoch dvojťažiek pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č 173 (Rice) z 21. októbra: 1.Sd7 šach 1...Kb6, Kb4 2.Vb8, Vb1 mat, 1.Sc4 šach 1...Kb6, Kb4 2.Vb1, Dc5 mat, 1.Sc6 šach 1...Kb6, Kb4 2.Dc5, Vb8 mat. Veľmi zaujímavý mechanizmus troch riešení, vedúci k téme Z-32-23 – treba si všimnúť najmä prerušovanie čiernych a zároveň aj bielych veží na poliach c4 a c6 bielym strelcom. Za každé z riešení bolo možné získať po 1 bode – spolu max. 3 body.

Riešenie problému č. 174 (Calko) z 27. októbra: Zdanlivé hry 1...K:e6, Kg6 2.Sc8, Se4 mat, úvodník 1.Jf4 tempo 1...K:f4, Kg5 2.Df6, De5 mat, 1...Sb6~, c6 2.Df6, De5 mat. Voľná zámena vo dvoch variantoch po ťahoch kráľa, ktorú dobre dopĺňajú hry po otvorení línií Va6 a Sb8.

Riešenie problému č. 175 (Zagorujko) z 11. novembra: 1.Sc7 hrozí 2.Sg8+ Kf5 3.Ve5+ Kg4 4.Se6+ Kh4 5.Sd8 mat, 1...Sa4 2.Sd7+ Kd5 3.Ve5+ K:c4 4.Se6+ Kb4 5.Sd6 mat, 1...Vde3 2.Vd8 3.Vd5 Vfe3 4.Vf5 Vf3 5.Ve5 mat, 1...Vfe3 2.Vf8 Vf3 3.Vf5 Vde3 4.Vd5 Vd3 5.Ve5 mat. Hrozba a variant 1...Sa4 vytvárajú echo s nečakaným využitím blokovania poľa a4, v druhom páre echových hier sa uplatňuje postupné blokovanie polí d3, e3, f3. Vynikajúca päťťažka, ktorá sa určite dostane do Albumu FIDE. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred