Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.11.1967)


Problém č. 175L. Zagorujko

I. cena

Šachmaty v SSSR 1966

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Vc4 Ve8 Sd6 Se6 (5), č. Ke4 Dd1 Vd3 Vf3 Sc2 Sf2 Je1 Pb6 c3 d2 d4 e2 f4 g2 g3 (15), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Nebude to ľahký oriešok, ale oplatí sa doň zakúsnuť. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou "ŠACHOVÁ SÚŤAŽ" pri adrese.

Veľmi silné postavenie vo svetovom meradle majú aj sovietski šachoví skladatelia, najmä v štúdiách (Kasparian, Koroľkov) a v trojťažkách (Lošinskij, Vladimirov). O ich celkovej prevahe svedčia aj suverénne najvyššie počty problémov v doterajších Albumoch FIDE, víťazstvo v I. medzištátnom zápase družstiev a počet 8 medzinárodných majstrov (z 30 žijúcich). V poslednom čase sa čoraz častejšie zjavujú mená sovietskych autorov nad vrcholnými problémami z oblasti mnohoťažiek, čoho dokladom je aj naša dnešná úloha od svetoznámeho skladateľa, ktorý sa k mnohoťažkám dostal cez dvojťažky a trojťažky.


* * *

Sovietski šachisti s vďakou oslavujú 50. výročie Októbra. Veď popri zabezpečovaní výstavby komunistickej spoločnosti vynakladá vláda sovietov veľké prostriedky na podporu telesnej výchovy a športu, v rámci čoho sa sovietsky šach dožil nebývalého rozkvetu. Sovietski šachisti vybudovali najsilnejšiu šachovú organizáciu na svete a na všetkých svetových turnajoch rozširujú slávu svojej vlasti. Od roku 1948 sú nositeľmi titulu najsilnejšieho šachistu sveta výhradne veľmajstri SSSR (Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosian). Šachisti SSSR sa zúčastnili poprvýkrát na šachovej olympiáde roku 1952 a od tých čias každý druhý rok sa stávajú majiteľmi zlatých olympijských medailí. Na poslednej olympiáde v Havane rozhodla o víťazstve sovietskych šachistov nad USA táto partia:


Sicílska obrana

Biely: Tal               Čierny: R. Byrne

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Sd7 9.f4 Se7. Ťahmi 9...h6 10.Sh4 J:e4 môže čierny získať protišance, ale po 11.De1 Jf6 12.Jf5 Da5 13.J:d6+ S:d6 14.V:d6 0-0-0 15.Vd1 mal by ťažkosti s vyrovnaním hry. 10.Jf3 b5 11.S:f6 g:f6 12.f5. Cieľom bieleho je vyprovokovať branie pešiakom e6, aby mohol ovládnuť jazdcom pole d5. 12...Da5 13.Kb1 0-0-0 14.g3. Pretože čierny sa nechce vzdať kontroly nad poľom d5, inscenuje biely sústredený útok proti pešiakovi e6. 14...Kb8 15.Sh3 Sc8 16.Vhe1 h5. Byrne sa snaží o aktivitu na kráľovskom krídle, ale solídnejšie b4 17.Je2 e5 dávalo lepšie vyhliadky na vyrovnanie hry. 17.De3 Sd7 18.Je2 Je5 19.Jf4 Jg4 20.De2 Vdg8. Čiernemu sa podarilo odraziť bočný útok proti pešiakovi e6, ale čoskoro sa ukáže, čierne figúry budú chýbať pri obrane vlastného kráľa. 21.Jd4 Db6 22.Vd2 e5 23.Jd5 Dd8 24.Jb3 Sc6 25.c4 Dd7 26.Ja5 Sd8 27.J:c6+ D:c6 28.Vc1 Kb7 29.c:b5 D:b5 30.Vd3 Ka7 31.S:g4 h:g4 32.De3+ Ka8 33.Vb3 Dd7 34.Vb6 a čierny sa vzdal. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred