Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.11.1967)


Problém č. 176 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Df5 Vb3 Vg1 Sb2 Jc2 Jd3 Pa2 a4 e6 e7 f7 g6 (13 kameňov), čierny Kc4 Vc8 Vh4 Sa5 Sf1 Jc7 Pa3 c3 c5 h5 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Jeden z najlepších československých trojťažkárov sa predstavuje v našej rubrike zložitou skladbou, ktorá dá riešiteľom iste hodne práce. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


II. medzištátny zápas družstiev

Ako sme už čitateľov informovali, ČSSR sa prihlásila na toto veľké podujatie, organizované Holandským sväzom priateľov problémového šachu (témy sme uverejnili 24. júna, 15. júla a 22. júla t. r.). Žiaľ, ohlas súťaže u nás nebol taký, ako sme očakávali, sklamala najmä veľmi slabá účasť českých skladateľov. Naša zásielka však predsa nie je bez nádeje na dobré umiestnenie, a to najmä zásluhou školenia v Košiciach (od 23. do 28. októbra t. r.), kde sa podarilo slovenským autorom utvoriť niekoľko veľmi dobrých úloh. Konkurujeme takto vo všetkých 9 oddeleniach plným počtom troch skladieb (z ktorých dve najlepšie sa budú bodovať) a s napätím očakávame výsledok, ktorý bude vyhlásený asi v júni 1968.

Na zápase sa zúčastňujú jednotliví skladatelia týmito počtami problémov: Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom) 6, K. Mlynka (Kozárovce) 4, A. Ančin (Komárno) a M. Maryško (Zlatá Olešnice) po 3, B. Formánek (Bratislava), A. Pituk (Banská Štiavnica) a S. Vokál (Prešov) po 2, J. Brabec (Bratislava), V. Buňka (Kutná Hora), P. Jankovič (Kociha), Š. Sovík (Nové Zámky) a J. Valuška (Zvolen) po 1.

V I. zápase z 20 účastníkov skončila ČSSR na 10. mieste, akékoľvek vyššie umiestnenie bude teda naším úspechom. Vysokými favoritmi sú skladatelia SSSR, medzi prvou desiatkou sa ďalej očakávajú družstvá Holandska, Maďarska, Fínska, Veľkej Británie, NSR, Švédska, Juhoslávie... Máme tu na mysli celkový výsledok. V jednotlivých tematických oddeleniach sú výsledky veľmi otvorené. Poslali sme pekné dvojťažky a trojťažky, ale aj iné problémy!


BABY 1968

Rozhodca tohto turnaja A. Ančin, stanovil túto tému pre trojťažky: Jeden pokus vedie k variantu po obrane A a je vyvrátený obranou B. Druhý pokus vedie k variantu po obrane B a je vyvrátený obranou A. V riešení vychádzajú obidva varianty po obranách A, B bez zmeny. Pripúšťa sa aj viac tematických variantov, strategický obsah je ľubovoľný, ideu možno spracovať aj s modelovými matmi. Turnaj ešte nebol oficiálne vypísaný, ale určite bude, a to so zasielacou lehotou okolo júna 1968. Odporúčame našim autorom účasť na tomto zaujímavom turnaji. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred