Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.6.1967)


Problém č. 144Ján Valuška

1. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Mat 2. ťahom


Problém č. 145György Bakcsi

2. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 144 b. Kg1 De6 Sb1 Jd3 Je4 Pd2 e2 (7 kameňov), č. Kd1 Sc1 Sf1 Pb2 b3 d4 g2 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 145 b. Kh2 Dc7 Vc4 Sh4 Sh5 Jb1 Jf2 Pd4 e2 f4 (10), č. Ke3 Ve8 Vf8 Sa3 Jb3 Jg8 Pa2 c6 d2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve najlepšie dvojťažky zo zápasu maďarských a slovenských šachových skladateľov možno plne pochopiť len vtedy, keď sa vezmú do úvahy zdanlivé hry (v č. 144 1...S:d2 S:e2 2.Jef2, D:b3 mat, v č. 145 1...Ve4, J:d4 2.Jd1, Vc3 mat) a zvodnosti (1.Jg3?, resp. 1.Dc6?) – zdanlivé a zvodnostné varianty treba porovnať so skutočnými, aby vyšli veľmi zaujímavé súvislosti.

Riešenia obidvoch úloh pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenia problému č. 138 (Sýkora) z 20. mája: 1.Vd3 hrozí 2.Df1 mat, 1...K:d3, Jd2, Je3 2.Sf1, D:d2, D:e3 mat. Veľmi dobrý úvodník a dokonalá konštrukcia. Obsah je síce jednoduchý, ale napriek tomu úloha pôsobí pekným dojmom.

Riešenie problému č. 139 (Mlynka) z 20. mája: Intencia 1.Jb2 tempo 1...Ka5, Kb6 2.Sc7, Sd4 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.d8D (max. 4 body). Navyše má táto dvojťažka ešte jednu nekorektnosť, ktorú v riešiteľskej súťaži nebodujeme: duál po zvodníku 1.D:e7 Ka4 2.Db4 aj Jc7 mat.

* Poznámka k našej dlhodobej riešiteľskej súťaži: Vzhľadom na to, že v poslednom čase sa vyskytlo viac prípadov nesprávne uvádzaných nekorektností (riešiteľ napr. udáva vedľajšie riešenie, ktoré v skutočnosti k cieľu nevedie), rozhodli sme sa podobné chyby hodnotiť strhnutím jedného bodu (pravda, len pokiaľ tým neklesne bodové hodnotenia za daný problém pod nulu). Tento doplnok k bodovaciemu systému sme zaviedli od problému č. 130 a budeme ho používať aj naďalej, aby sme predišli povrchnému prístupu riešiteľov k nekorektnostiam, ako aj prípadným špekuláciám. Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred