Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.6.1967)


Problém č. 146 – originál

Štefan Vývoda, Jablonové

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kd7 Ve1 Vh6 Sc3 Se2 Jd2 Pb4 (7 kameňov), čierny Kd5 Va2 Sh7 Jb2 Pa6 e4 g6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má zdanlivé hry 1...Jb2~ 2.Sc4 mat a 1...e3 2.Sf3 mat – aká zmena nastane po úvodníku? Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Výsledok riešiteľskej súťaže

(január – máj 1967)

O prvých dvoch tretinách súťaže sme čitateľov informovali. Posledná tretina bola najľahšia najmä vzhľadom na to, že jedinou nekorektnosťou bolo vedľajšie riešenie č. 139. Menšie ťažkosti narobila aj zložitá trojťažka č. 135. Podstatné zmeny v poradí vedúcich riešiteľov však nenastali. Víťaz J. Žatko viedol už od prvej tretiny a v poslednej časti svoj náskok zvýšil o ďalší bod. Pravda, oproti maximálnemu dosiahnuteľnému počtu bodov (82) stratil 7, z toho 4 body za duály v č. 126 a 3 za vedľajšie riešenie č. 130. Výsledok súťaže je tento:

I. cena, 75 bodov, 300 Kčs: Jozef Žatko (Chynorany), II. cena, 72 bodov, 200 Kčs: Juraj Hýroš (Ružomberok), III. cena, 71 bodov, 100 Kčs: Ján Gáfrik (Prievidza). Jedenásť knižných cien získavajú títo riešitelia: 69: Ivan Dauda (Dolný Kubín), Peter Hatala (Bratislava), Ján Mitter (Martin), 67: Ivan Garaj (Bratislava), 65: Štefan Danko a Ján Chudý (Topoľčany), 64: Marian Cyprian (Dubnica nad Váhom), Vojtech Horňák (Bratislava), Ján Kern (Tlmače), Helena Krajzingerová (Martin), 63: žrebom Stanislav Jošth (Žilina).

Nasledujú: 63: Elena Eliášová (Košice), Jozef Sklenár (Piešťany), 62: František Szakáll (Mojmírovce), Jozef Trebatický (Lúky pod Makytou), 61: Ondrej Batfalský (Bratislava), Ján Bodnár (Budulov), Gustáv Pekár (Tisovec), 58: Emil Galdun (Drienovská Nová Ves), 57: Eugen Fábry (Rožňava), Pavol Varga (Neded) atď. Vcelku sa na súťaži zúčastnilo 238 riešiteľov.

Žrebom vyhrávajú knižné ceny: Vladimír Bzdúch (Bratislava), Marián Černák (Abramová), Juraj Haščák (Košice), Štefan Hurčík (Tatranská Polianka), Jaroslav a Miroslav Kaniansky (Handlová), Ján Luky (Ondrejovce), Tibor Mičuda (Zvolen), Gejza Peiserle (Betliar), Milan Požgay (Detva), Jozef Rojko (Moldava nad Bodvou) a Tibor Sládek (Smolenice).

Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 2 dní.

II. medzištátny zápas družstiev v problémovom šachu. Termín na posielanie skladieb je do 15. septembra t. r., výnimočne do 10. októbra. Z deviatich vypísaných tém dnes uvádzame prvú (a): Dvojťažka so zámenou najmenej dvoch matov, pričom v každom tematickom variante sa musí využiť blokovanie poľa čiernemu kráľovi. Zámena musí byť vo forme zdanlivých hier. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred