Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.7.1967)


Problém č. 147 – originál

Ján Borguľa, Prešov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kd7 Dh3 Jb7 Pc6 d6 f2 (6), č. Kd4 Pd5 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 140 (Vokál) z 27. mája: 1.f5 Kg7 2.K:g2 Kh8 (č. kráľ musí oscilovať na g7-h8, lebo ináč dostane mat skôr) 3.Sg1 4.Sf2 5.Se1 6.Sd2 7.Sc1 8.Sa3 9.Sb4 10.Sa5 11.S:c7 12.Sd8 Kh8 13.S:f6 mat, 12...Kf8 13.h8D mat. Pekný, aj keď už dávnejšie použitý pochod strelca je zakončený dvoma modelovými matmi. Je potešiteľné, že sa naši autori čoraz viac zaoberajú mnohoťažkami. Knižné ceny vyhrávajú títo riešitelia: Emil Bužek, Krompachy, SNP 19, Ľudovít Lešňanský, Bystré n. Topľou, ZDŠ, okr. Prešov, Basil Lukyjaniv, Kysucké N. Mesto, Priemyselná škola, František Machovich, Trnava, Kalinčiakova 21, Peter Schwarz, Topoľčany, Kuzmányho 15.


* * *

Tohtoročný prebor republiky zastihol bratislavského majstra Júliusa Kozmu vo vynikajúcej forme. Dosiahnuť z 15 partií voči popredným hráčom z celej republiky 9 víťazstiev a 6 remíz, to je výsledok, s ktorým by bol spokojný ktorýkoľvek z našich veľmajstrov. Kozmovo suverénne víťazstvo na prebore neznižuje ani tá okolnosť, že v Bratislave nehrali členovia nášho olympijského družstva Pachman, Hort, Kaválek, Filip a Jansa. Nie je to prvý raz, čo títo reprezentanti našli objektívne príčiny na ospravedlnenie svojej neúčasti v prebore. Keď prebor republiky má byť prehliadkou toho najlepšieho, čo československý šach má, potom šachová sekcia pri ÚV ČSTV musí vedieť nájsť k tomu cestu. Včas treba vytýčiť vhodný termín, aby prebor nekolidoval s významnými zahraničnými turnajmi a potom treba zabezpečiť aj prostriedky na primerané ceny víťazom. Jedna z partií preboru:


Grünfeldova indická obrana

Biely: Trmal               Čierny: Július Kozma

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.e3 Sg7 5.Jf3 0-0 6.Sd2 e6 7.Sd3. Lepšie je umiestniť strelca na poli e2. 7...b6 8.b4 8...c5 9.b:c5 b:c5 10.Vc1. Do úvahy prichádzalo 10.c:d5. 10...c:d4 11.J:d4. Teraz prejde iniciatíva na stranu čierneho. 11...e5 12.Jde2 Sa6. Využíva nedostatočné krytie strelca d3. 13.Jb5 e4 14.Sb1 d:c4 15.Da4 Db6 16.Ja3 Vc8 17.0-0. Zisťuje, že nemôže brať súperovho c-pešiaka, pretože po výmenách na poli c4 zostal by strelec b1 nekrytý. 17...Jbd7 18.J:c4 Db5. Silný ťah, po ktorom strata kvality je neodvratná. 19.D:b5 S:b5 20.Jd6 V:c1 21.J:c1 S:f1 22.K:f1 Jc5 23.Ke2 Vd8 24.Jc4 Jd5 25.Sc2 Jc3+ 26.S:c3 S:c3 27.Jb3 Jd3 28.h3 f5. Biely uznal beznádejnosť ďalšieho odporu a vzdal sa. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred