Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.7.1967)


Problém č. 148L. Talabér

1. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 149B. Formánek

2. miesto

Bratislava – Budapešť 1967

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) pridať b. Pg3Kontrolná notácia diagramov: 146 b. Kf2 Vd1 Vg6 Sa2 Sh2 Jf4 (6), č. Kd6 Da3 Vd4 Vf7 Sd3 Sg7 Jc2 Jg5 Pc6 d7 e7 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mať druhým ťahom – problém má dve rovnocenné riešenia; 149 b. Ke1 Vg8 Vh1 Se4 Pg4 (5), č. Kh3 Da8 Va2 Vg5 Sd1 Sf4 Jf6 Ph4 h5 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom – problém s rovnakou výzvou vznikne po pridaní bieleho pešiaka na g3. – Ako si naši čitatelia iste pamätajú, témou pomocných matov v zápase maďarských a slovenských šachových skladateľov bol šach čiernemu kráľovi v základnom postavení. V dvoch najlepších problémoch zápasu je tento zaujímavý námet spracovaný celkom iným spôsobom. Kombinačne mimoriadne bohatá "I. cena" je vynikajúcou ukážkou súčasnej maďarskej školy, kým druhá úloha obsahuje echové modelové maty, hlavný vtip je však vo využití istého problémového pravidla. Sme zvedaví, koľko riešiteľov zvládne dnešné problémy a najmä koľkí odôvodnia jednoznačné riešenia obidvoch pozícii č. 149.

Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 141 (Švehla) z 3. júna: 1.Sh3 hrozí 2.S:f1 mat, 1...Jd2, Je3, Jg3 (D:h3) 2.Vc1, Jd2, Jd6 mat. Pekná prvotina s nečakaným úvodníkom, škoda len, že Sh3 hrá jedine v hrozbe.

Riešenie problému č. 142 (Pekár): 1.Je6 hrozí 2.De4 mat, 1...K:e6, Jdc3 (Jf2), Jec3 (Jd4, Jg3), D:e6 (Dc4), Dc2 2.Je3, Je3, Jf4, Dc4, Dd6 mat. Pekný úvodník, dávajúci čiernemu kráľovi únikové pole.

Knižné ceny vyhrávajú: Elina Cuperová, Bardejov, ONV-OSZ, Milan Kriško, Vyšný Orlík 38, okr. Bardejov, Milan Rezák, Lazy pod Makytou, okr. Považská Bystrica, František Szakáll, Mojmírovce 284, okr. Nitra a Milan Šottník, Humenné, Sídlisko I. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred