Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.6.1967)


Problém č. 141 – originál

Ľudovít Švehla, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 142 – originál

Gustáv Pekár, Tisovec

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 141 biely Kc6 Ve1 Sa1 Sd7 Jc5 Je4 Pa3 f2 (8 kameňov), čierny Kc4 Dh2 Sh6 Sh7 Jc7 Jf1 Pf3 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 142 b. Kh6 Db4 Sf6 Sh3 Jd8 Jf5 Pb3 b7 e7 f3 g5 g6 (12), č. Kd5 Dc6 Se8 Jd1 Je2 Ph4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalšia prvotina obsahuje tri jednoduché, ale strategicky jednotné varianty. Kombinačne zložitejšie je č. 142 od autora staršej generácie, pravda, tejto úlohe by nezaškodilo menšie konštrukčné "vybrúsenie".

Riešenie problému č. 135 (Tjoa) zo 6. mája: 1.Jf7 hrozí 2.V:h5+ J:h5 3.Jh6 mat, hlavné varianty 1...Vd4 2.Je3+ Ke4 3.Sc2 mat, 1...Sd4 2.Dd7+ Ke4 3.Jc3 mat, 1...Vd5 2.e4+ Ke6 3.Jg5 mat, 1...Sd5 2.Jd6+ Ke6 3.Ve4 mat. Výborná strategická trojťažka, v ktorej sa dva razy objaví Grimshawova téma (vzájomné prerušenie veže a strelca na jednom poli) s nasledujúcim viazaním tematickej figúry. Mimochodom, Indonézania si píšu mená "maďarským" spôsobom, t. j. priezvisko na prvom mieste.

Riešenie problému č. 136 (Calko) z 13. mája 1.Vb7 tempo 1...Kc6, Ke6, Kd4 2.Sf3, Sc4, Vd7 mat. Pre začiatok veľmi dobrá skladba, hoci treba povedať, že pri úlohách tohto typu je veľká pravdepodobnosť predchodcu.


Riešiteľská súťaž

Piatich správnych riešiteľov dnešných dvoch problémov odmeníme knihou. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese.


Bratislava – Budapešť

Druhý polčas 20:16

V oddelení dvojťažiek problémového zápasu maďarských a slovenských šachových skladateľov zvíťazili podľa očakávania naši autori. Na prvom mieste je úloha J. Valušku zo Zvolena, na druhom a treťom Gy. Bakcsiho z Budapešti, ďalej nasledujú tri slovenské skladby a po nich dve maďarské. Hoci je tento výsledok iba predbežný, ukazuje zreteľne na výbornú úroveň našich "dvojťažkárov", veď Maďari patrili vždy medzi svetovú triedu. – Ak spočítame body z obidvoch oddelení, vychádza skóre 39:33 pre Budapešť, pravda, na definitívny výsledok bude treba počkať tak do augusta – septembra. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred