Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.5.1967)


Problém č. 136 – originál

Ján Calko, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 137 – oprava č. 106

Juraj Brabec, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 136 biely Kf4 Vb4 Se2 Se7 Pd2 (5 kameňov), čierny Kd5 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom; 137 b. Kg1 Dh6 Ve1 Sc8 Jb6 Jc2 Pc6 d3 d6 e2 f3 f5 (12), č. Ke5 Vc5 Sg4 Jb3 Jh5 Pb5 c4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Jednoduchá prvotina s pekným úvodníkom dosahuje dva modelové maty. Č. 137 je opravou dvojťažky z 10. decembra minulého roku, ktorá dostala v našom tematickom skladateľskom turnaji 2. čestné uznanie – obsahuje zdanlivé hry po 1...c:d3, S:f3 a zvodnosť 1.e3? Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


Stav riešiteľskej súťaže

Naša dlhodobá súťaž, vypísaná 28. januára t. r., sa už chýli ku koncu – posledné problémy uverejníme v nasledujúcej rubrike. Ak vezmeme do úvahy stav súťaže po riešení problému č. 130 (bez niekoľkých listov, ktoré prídu zrejme oneskorene), situácia sa oproti poslednému stavu dosť zmenila. Na čele je stále s. J. Žatko s 54 bodmi, ďalej však nasledujú: J. Hýroš 52, J. Gáfrik a I. Garaj po 50, I. Dauda 49, P. Hatala a J. Mitter po 48, J. Chudý a J. Michalko po 47, M. Cyprian, Š. Danko a J. Trebatický po 46, A. Bartišek 45, S. Jošth a J. Sklenár po 44, J. Bodnár, E. Galdun, V. Horňák, J. Kern a H. Krajzingerová po 43 atď. Maximálne dosiahnuteľný počet bodov bol 61, riešitelia však nevyužili predovšetkým možnosti, ktoré poskytli duály v probléme č. 126. Obidve riešenia č. 125 poslalo 34 riešiteľov, č. 130 však len štyria! Je to síce prirodzené, ale aj poučné – nekorektnosti treba hľadať aj v problémoch, ktoré získajú I. cenu na slávnom turnaji.

* Práve sa začína II. medzištátny zápas družstiev, ktorý t. r. usporadúva Holandský sväz priateľov problémového šachu. Oproti I. ročníku (ktorého definitívny výsledok po veľmi dlhej dobe ešte stále nebol uverejnený!) má len 9 tematických oddelení, zato už dosiaľ sa prihlásilo 22 štátov (medzi nimi aj ČSSR). O jednotlivých témach, ako aj ďalších zaujímavostiach okolo tohto najväčšieho problémového podujatia roku budeme v našej rubrike pravidelne informovať. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred