Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.5.1967)


Problém č. 135Tjoa Giok Hing

II. cena

Jubilejný turnaj NBvP 1966

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 Dd8 Vb4 Vh6 Sb2 Sb3 Jd1 Je5 Pc7 e2 e7 f2 g3 h4 (14 kameňov), čierny Kf5 Da8 Vc8 Vd2 Sb6 Sb7 Jg7 Jh5 Pf6 g4 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 129 (Valuška) z 8. apríla: Zdanlivé hry 1...c3, Ke5 2.Dd6, Dc5 mat, 1.Se7 tempo 1...c3, Ke5 2.Dc5 Dd6 mat (ďalší variant 1...g6 2.Sf6 mat ostáva zachovaný). Veľmi pekne konštruovaná recipročná zámena matov vo forme "biely na ťahu". Oprava.

Riešenie problému č. 130 (Vladimirov – Lošinskij) z 15. apríla: 1.Db4 hrozí 2.Dd2 s ďalším 3.Dg5, Df4 mat, 1...a:b5 2.Je5, 1...c:b5 2.Jg5, 1...e:f6 2.Ja5, 1...g:f6 2.Jc5 (1...e5 2.f:g7) atď. Bola by to nádherná úloha, keby nemala vedľajšie riešenie 1.Je3 s dvoma hrozbami. 2.Je4~ mat. resp. 2.Vh3+ (max. 6 bodov, kto uviedol 1.b:c6? g6! ako vedľajšie riešenie, dostáva o bod menej). O diskvalifikácii alebo oprave tejto úlohy sme sa zatiaľ nedočítali.


* * *

Veľkou materiálnou výhodou je zisk súperovej dámy. Že aj veľmajstri môžu prezrieť stratu dámy, o tom svedčí nasledujúca partia, hraná na poslednej olympiáde v Havane.


Francúzska obrana

Biely: Ivkov (Juhoslávia)               Čierny: R. Byrne (USA)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 Je7 5.a3 S:c3+ 6.b:c3 b6 7.Dg4 Jg6 8.h4 h5 9.Df3. Tento ťah sa nepovažuje pre bieleho za najvýhodnejší. V partii Parma – Ivkov, hranej v roku 1963 v Zenici, stalo sa 9...J:h4 10.Dh3 Jf5 11.g4 Je7 12.g:h5 Sa6 a čierny dosiahol dobrú hru. Byrne sa ale obával, že Ivkov našiel za bieleho zosilnenie a preto sa vyhol braniu pešiaka h4. 9...Sa6 10.S:a6 J:a6 11.Sg5 Dd7 12.a4 Dc6 13.Je2 Dc4 14.0-0 c5 15.Vfd1. Kryje pešiaka d4, aby mohol realizovať útok proti pešiakovi h5 ťahom Je2-g3 15...c:d4. Najsprávnejšou reakciou bolo 15...Je7 s nasledujúcim g7-g6. Byrne sa vyhýba konštelácii pešiakov d5-e6-f7-g6-h5 zo strachu pred tým, že sa bielemu podarí obdobná kombinácia, ku ktorej došlo v ich vzájomnej partii hranej na olympiáde vo Varne roku 1962. Tam zohrali obaja súperi ten istý variant otvorenia s touto odchýlkou: 9.Dd1 Sa6 10.S:a6 J:a6 11.Sg5 Dd7 12.Je2 Da4 13.Vh3 Je7 14.Jf4 g6 15.Dd2 Kd7 16.S:e7 K:e7 17.Vf3 Vaf8 18.Jh3 c5 19.Jg5 c4. Biely v tejto pozícii obetoval ťahom 20.J:f7 figúru, dostal za ňu niekoľko pešiakov a presvedčivo vyhral. 16.c:d4 D:c2. Čierny berie pešiaka v presvedčení, že jeho dáme sa nemôže nič stať. Domnieva sa, že dáma na poli e4 bude v bezpečí. 17.Vac1 De4. Pochybné by bolo 17...D:a4, pretože po 18.Va1 Dc4 19.Vdc1 Db5 20.Jc3 Dc4 21.Va4 Dc8 22.Jb5 stál by biely veľmi silne. 18.Da3. S týmto ťahom čierny nepočítal. Jeho pointou je, že jazdca e2 nemožno dobre brať pre 19.Dd6 Vb8 20.Dc6+ a nasledujúcim šachom na ôsmom rade. 18...f6 19.f3 D:e2. Aj po Df5 zajme biely súperovu dámu ťahom 20.Jg3. 20.Vd2 a čierny sa vzdal. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred