Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.6.1967)


Problém č. 143 – originál

Štefan Sovík, Kolta

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke8 Df5 Vg4 Vh6 Sb4 Jb3 Pa3 a5 d2 e7 f7 (11 kameňov), čierny Kd5 Sf4 Jg6 Pb5 c7 d3 e5 g5 h7 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Je to veľmi originálna úloha, ktorá obsahuje zdanlivé hry 1...Kc4, Sf4~, Kc6, Jg6~ 2.De6, Dd7, De4, D:d3 mat a v riešení po uvedených obranách tematické duály. Budeme veľmi radi, keď nám čitatelia napíšu, ako sa im táto novinka páči. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4 s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 137 (Brabec) z 13. mája: 1.e4 hrozí 2.Jd7 mat – úloha je z hľadiska kritérií riešiteľskej súťaže korektná, stráca však svoju hodnotu tým, že neobsahuje variant 1...Vd5 2.e:d5 mat (pretože ťah Vd5 nie je obranou).


* * *

Jedným zo starších systémov francúzskej obrany je variant Mac Cutcheona. Je charakterizovaný výpadom kráľovského strelca na b4. Pretože sa bielemu podarí dosiahnuť rýchlu výmenu tohoto strelca, vznikajú v postavení čierneho slabiny na čiernych poliach. Teória otvorenia považuje preto celý variant za menejcenný. Napriek tomu viacerí turnajoví hráči snažia sa o rehabilitáciu systému. Jeden z neúspešných pokusov čierneho demonštrujeme na partii tohtoročného preboru republiky.


Francúzska obrana

Biely: Rýc               Čierny: Blatný

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Sb4 5.e5 h6 6.Sd2 S:c3 7.b:c3 Je4 8.Dg4 Kf8 9.h4 c5 10.Vh3 Jc6 11.Jf3. Hoci podľa teórie je 11.Sd3 J:d2 12.K:d2 pre bieleho dobré, Rýc sa pokúša o nové poradie ťahov. 11...c4 12.Sc1 Db6. Veľmi lákavé bolo 12...Da5 s útokom na pešiaka c3. V tom prípade mohlo dojsť k zaujímavému pokračovaniu: 13.Jd2 J:c3 14.J:c4 d:c4 15.Sd2 J:e5 16.d:e5 D:e5+ 17.Ve3 Je4 18.Sc3 Jf6 19.D:c4 Df5 20.Sd3 s nasledujúcim S:f6. Pozícia čierneho kráľa by bola potom príliš obnažená. 13.Jd2 J:e5. Čierny sa domnieva, že týmto ziskom pešiaka vyvrátil výstavbu bieleho. 14.Dh5 J:d2. Skôr prichádzalo do úvahy 14...Jd7. 15.d:e5 g6 16.Dg4 J:f1 17.K:f1 Ke8. Čierny zisťuje, že jeho kráľovi hrozia na kráľovskom krídle nepríjemnosti a preto sa rozhoduje pre jeho premiestnenie na dámske krídlo. Ale ani tam nebude mať pokoj. 18.Df4 Vh7 19.Sa3 Sd7 20.Vg3 Kd8 21.h5 g5 22.Dc1 Kc7 23.Sd6+ Kc6 24.a4 f5 25.Da3 Ve8. Prevaha pešiaka nehrá nijakú úlohu. Čierny je pre slabiny na čiernych poliach beznádejné stratený. 26.Ve3 Sc8 27.a5 Db5 28.V3e1 Kd7 29.Veb1 Dc6 30.Sc5 Kd8. Na postup a-pešiaka ihneď by rozhodlo vniknutie bielej veže. 31.S:a7 b5 32.Sb6+ Kd7 33.V:b5. Veža je nedotknuteľná pre jednoťahový mat. 33...Sa6 34.Vc5 Db7 35.Vc7+ D:c7 36.S:c7 K:c7 37.Dd6+ Kb7 38.Db6+ Kc8 39.D:a6+ a čierny sa vzdal. (c+k)


Vzad <<  >> Vpred