Vzad <<  >> Vpred

Šach

(2. 12. 1982)


Problém č. 49

Barry Barnes

2. čestné uznanie

British C. M. 1964

Mat 2. ťahom (9-8)Barry Barnes je jeden z podpredsedov komisie FIDE pre kompozičný šach. Je to 195 cm vysoký muž atletickej postavy, asi 40-ročný, veľmi príjemný pán, ktorý patrí medzi veľmi uznávaných ľudí v kompozičnom šachu. Aj v dnešnom probléme spracoval veľmi zaujímavé obranné a škodlivé motívy a iste sa riešiteľom to bude páčiť. Riešenie treba zaslať na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Vzad <<  >> Vpred