Vzad <<  >> Vpred

Šach

(25. 11. 1982)


Problém č. 48

Vladimir Trojanovskij

1. miesto

ZSSR 1956/57

Mat 2. ťahom (7-8)Dnešný problém tiež obsahuje jednu peknú zvodnosť a v riešení pekný úvodník. Pre tých riešiteľov, ktorí ešte nemajú prvý problém súťaže, pre istotu ho predkladáme v kontrolnej notácii: Problém č. 47 N. Veľčikov. Biely: Kg2, Da8, Vd5, Sc4 (4). Čierny: Kf4, Pd6, e4 (3). Mat 2. ťahom. Riešenie oboch problémov treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme výhercu knižnej ceny. -mb-


Vzad <<  >> Vpred