Vzad <<  >> Vpred

Šach

(23. 12. 1982)


Problém č. 52

Francisco Salazar

1. miesto

S.E.P.A. 1962

Mat 2. ťahom (10-9)Salazar je tiež jeden zo svetových skladateľov. Je to asi 55-ročný muž, veľmi živej povahy, ktorý nám na MS v riešení šachových úloh vo Varne pri večeriach spríjemňoval chvíle tým, že nám ukazoval svoje kúzelnícke umenie a musím priznať, že to vie rovnako dobre ako vie aj skladať.

V dnešnom probléme si treba všimnúť zdanlivé hry 1...Sd2, Jd3 2.Jd6 mat, vo zvodnosti a v riešení tie isté obrany a ich maty. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Jedného riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 48 Trojanovskij: Zvodnosť: 1.Vg1? hrozí 2.Vc1 mat, ale 1...Sa5!, rieši: 1.Da4! hrozí 2.D:d4 mat, 1...Kb6, Kd5 2.Da5, D:c6 mat. Obrany vo zvodnostiach sú na tých istých poliach ako obrany v riešení.

Problém správne vyriešilo 31 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Milan Revay, Levočská 22/19, Spišská Nová Ves.

Ešte pre zaujímavosť informujeme, že do dnešnej riešiteľskej súťaže sa zapojil aj majster sveta v riešení šachových skladieb Fín Pauli Perkonoja, ale bude riešiť len mimo dlhodobú riešiteľskú súťaž.

Všetkým riešiteľom a čitateľom našej rubriky prajeme veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 1983! -mb-


Vzad <<  >> Vpred