Vzad <<  >> Vpred

Šach

(16. 12. 1982)


Problém č. 51

Vaclav Gebeľt

Jubilejný konzurz

Na smenu 1967

Mat 3. ťahom (4-4)Na spestrenie predkladáme trojťažku, ktorá je tiež pekná po obsahovej stránke, keď v obranách čierneho sa pešiak g2 premení raz na dámu a raz na jazdca. Problém okrem toho obsahuje aj jednu tematickú zvodnosť. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 47 Beľčikov: Zvodnosti: 1.Da5? tempo, 1...Ke3, e3 2.Dd2, Vd4 mat, ale 1...Kg4!, 1.Da1? tempo, 1...Ke3, e3 2.Dc1, Dd4 mat, ale 1...Kg4!, rieši: 1.Dd8! tempo, 1...Ke3 (Kg4), e3 2.Dg5, Dh4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov v miniatúrke sa riešiteľom páčila. Miniatúrka je úloha, ktorá má maximálne 7 kameňov.

Problém správne vyriešilo 36 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ing. Jozef Krajčí. -mb-


Vzad <<  >> Vpred