Vzad <<  >> Vpred

Šach

(9. 12. 1982)


Problém č. 50

Ľudovít Lačný

III. cena

Problem 1957/58

Mat 2. ťahom (11-9)V tomto našom 50. uverejnenom jubilejnom probléme sa predstavuje náš najpoprednejší, teraz už 56-ročný skladateľ, ktorý je slávny tým, že má uverejnených len asi 70 problémov a asi okrem piatich úloh má všetky vyznamenané. Ďalej je známy objavením "Lačného témy" - cyklickej zámeny matov, ktorú jednu z nich predstavujeme riešiteľom. Treba si všimnúť zvodnosť: 1.De8? hrozí 2.D:d7 mat, 1...K:e6, d6, Kc6 2.Jd4, Sa2, Se4 mat, ale 1...c:b6! a potom v riešení po tých istých obranách idú tie isté maty, ale cyklicky posunuté. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred