Vzad <<  >> Vpred

Šach

(13. 1. 1983)


Problém č. 54

Georg Jörgensen

Dagens Nyheder 1933

Samomat 2. ťahom (5-5)Dnes predkladáme nezvyčajnú skladbu, a to s exošachovým prvkom, preto podávame aj patričné vysvetlenie.

V samomate začína biely a hrá tak, aby donútil čierneho, aby mu ten dal druhým ťahom mat. Je to niečo podobného ako v dvojťažke, preto sa netreba báť to riešiť, lebo určite po vyriešení riešiteľ bude spokojný s obsahom skladby. Čiže biely urobí úvodník, čierny sa bráni. V druhom ťahu biely väčšinou šachuje, na čo čierny musí dať bielemu mat. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 50 Lačný: 1.Dc8! hrozí 2.D:d7 mat, 1...K:e6, d6, Kc6 2.Sa2, Sc4, Jd4 mat. Lačného téma s dvomi voľnými poľami dokazuje autorovu geniálnosť v šachovej tvorbe.

Problém správne vyriešilo 27 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Juraj Hanč, Dubinné č. 8. -mb-


Vzad <<  >> Vpred