Vzad <<  >> Vpred

Šach

(20. 1. 1983)


Problém č. 55

Milan Bednár

Šachové umenie 11/1981

Mat 2. ťahom (6-6)Týmto problémom chceme predložiť skladbu modernej školy hrozbových paradoxov a autorovej témy cyklickej zámeny funkcií polí a to všetko v mereditke (skladba, ktorá obsahuje maximálne 12 kameňov). Treba si všimnúť obsah vo zvodnostiach, keď autorova téma je v prvej a druhej zvodnosti a hrozbové paradoxy vo všetkých. 1.Se4? "A" hrozí 2.Jb3 "B" mat, 1...Sc4 "a" 2.Jc2 "C" mat, ale 1...S:c5! "c", 1.Kb3? "B" hrozí 2.Jc2 "C" mat, 1...S:c5 "c" 2.De4 "A" mat, ale 1...Sc4+! "a", Sd3! "b", 1.Kc2? hrozí 2.Jb3 "B" mat, 1...S:c5 2.De4 mat, ale 1...Sc4! "a", Sd3+! "b". V riešení po týchto dvoch vyvráteniach idú maty, ktoré boli hrozby. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 51 Gebeľt: Zvodnosť: 1.Sb7? hrozí 2.S:d5 a 3.Db1 mat, ale 1...g5!, rieši 1.Se2! hrozí 2.Sf3 a 3.Db1 mat, 1...g1D 2.Sf3+ Dg2 3.Db1 mat, 1...g1J 2.Df2 hrozí 3.Dh2 mat, 2...Jf3 3.S:f3 mat, 1...g6 2.Sf3 a 3.Db1 mat, 1...g5 2.Dh6+ Kg1 3.Se3 mat. Tri zámeny druhých ťahov bieleho oproti zvodnosti, po rovnakých obranách čierneho.

Problém správne vyriešilo 24 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Stanislav Schullery, Kuzmányho 17, Bardejov. -mb-


Vzad <<  >> Vpred