Vzad <<  >> Vpred

Šach

(10. 2. 1983)


Problém č. 58

Václav Císař

České listy 1897

Mat 2. ťahom (5-7)Dnešná dvojťažka je zložená tiež na českú školu úlohovú, hoci sa táto téma modelových matov používa prevažne v trojťažkách, predsa len sa vyskytuje aj v dvojťažkách a najmä v poslednom období. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 54 Jörgensen: 1.b8S! hrozí 2.Dg2+ S:g2 mat, 1...Vb7 2.Dd7+ V:d7 mat, 1...Vc6 2.De6+ V:e6 mat, 1...Je4 2.Dd3+ Jg3 mat, 1...Jf1 2.Vg3+ J:g3 mat, 1...Jf3 2.D:f3+ S:f3 mat. Napriek vysvetleniu robilo to riešenie veľa ťažkostí riešiteľom a veľa riešiteľov stroskotalo na lákavom pokuse 1.b8D?, ale po 1...Vb7 atď. nejde 2.Dd7+ V:d7+ a 3.D:a8! a mat nie je.

Problém správne vyriešilo 21 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva Ladislav Wittner, Šrobárova 29, Košice. -mb-


Vzad <<  >> Vpred