Vzad <<  >> Vpred

Šach

(6. 1. 1983)


Problém č. 53

Henryk Kruk

1. čestné uznanie

ÚV ČSZTV 1979

Mat 2. ťahom (5-3)V tomto probléme modernej školy hrozbových paradoxov je si treba porovnať zvodnosti: 1.Sc5? hrozí 2.Dg5 "A" mat, 1...Kd5 "b", Kf4 "c" 2.Dd6 "D", Df6 "C" mat, ale 1...Kf5! "a", 1.Sg5? hrozí 2.Dc5 "B" mat, 1...Kf5 "a", Kd4 "d" 2.Df6 "C", Dd6 "D" mat, ale 1...Kd5! "b". A potom riešenie. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.

Riešenie problému č. 49 Barnes: 1.Sf5! hrozí 2.Jg6 mat, 1...d:e6, S:f5, S:e5, e:f5 2.Sc1, Sc1, J7g6, J7g6 mat. Dve dvojice dvoch obrán a matov s rovnakým obranným a škodlivým motívom vytvára veľmi peknú harmóniu obsahu.

Riešenie správne vyriešilo 28 riešiteľov a knižnú cenu vyhráva František Sygan, Chmelova 15, Třebíč. -mb-


Vzad <<  >> Vpred