Vzad <<  >> Vpred

Šach

(18. 11. 1982)


Problém č. 47

Nikolaj Beľčikov

II. cena

Raďanské slovo 1972-73

Mat 2. ťahom ((4-3)Dnešným šachovým problémom začíname 4. ročník novej dlhodobej riešiteľskej súťaže, v ktorej riešiteľom bude predložených 14 šachových problémov, z toho 10 dvojťažiek, 1 trojťažka, 1 štvorťažka, 1 samomat druhým ťahom a 1 štúdia. Prevažne to budú reprodukcie a na záver niekoľko originálov, ktoré stále môžete zaslať na uverejnenie a najmä privítame autorov, ktorí len chcú začať skladať šachové problémy. V riešiteľskej súťaži možno získať 3. VT ako riešiteľ šachových problémov, kto vyrieši aspoň 10 problémov. Po splnení normy vedúci rubriky už zariadi potvrdenie VT.

Za každý vyriešený problém bude jeden riešiteľ odmenený knižnou cenou, ktorá sa bude žrebovať v redakcii PN. Aj prví traja v dlhodobej riešiteľskej súťaži budú odmenení knižnými cenami. Tiež budú odmenení všetci riešitelia metodickými listami, ktorí vyriešia všetkých 14 problémov. Stav riešiteľskej súťaže uverejníme po 6., 10. a 14. kole.

Veríme, že sa do súťaže zapojí veľa riešiteľov, ktorí chcú si spríjemniť voľné chvíle. Toto šachové odvetvie je čoraz populárnejšie nielen u nás v okrese, ale aj v republike. V Sovietskom zväze aj tento kompozičný šach patrí medzi vrcholné športy a práve autorom zo ZSSR začíname túto súťaž. Pri riešení si treba dať pozor na dve pekné zvodnosti. Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred