Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 3. 1981)


Úloha č. 866

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–5)Kontrolná notácia: b. Kg7, Va5, Ve1, Se2, Sh6, Ja4, Jf2, Pc3, d2, d5, f5 (11), č. Ke5, Sb5, Pa6, d6, e6 (5). Úloha má 3 zdanlivé hry.


Riešenie problému č. 862 od Artúra Nandrážiho z Kamenian. b. Kh8, Db2, Sc3, Sc8, Ja3, Ja6, Pc7, h6 (8), č. Kc6, Sa8, Pc5, d6, h7 (5): 1.Sg7 tempo!, 1...Kd5 2.Dg2 mat, 1...Sb7 2.D:b7 mat, 1...c4 2.Db5 mat, 1...d5 2.Df6 mat.


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

J. Fábry (Poprad) a D. Hami (Košice) po 21 bodov. J. Majerčák (Kežmarok), S. Schullery (Bardejov), S. Škerlík (Bardejov), A. Šloff (Helcmanovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 19 bodov. V. Pipta (Trebišov), F. Svozil (Košice) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 18 bodov. F. Kubov (Kežmarok) a L. Matoňák (Poprad) po 17 bodov. J. Majerčin (Košice) a F. Šimko (Prakovce) po 16 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 14 bodov. M. Gaňo (Košice) 13 bodov. M. Bednár (Kurima) a M. Revay (Spišská Nová Ves) po 12 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 11 bodov. M. Andrus (Sabinov) a Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) po 10 bodov. F. Soták (Trebišov) 9 bodov. K. Suchár (Prešov) 6 bodov. P. Dzimko (Markušovce), I. Ragulský (Prešov), S. Kovaľský (Gelnica), J. Krištofóry (Iliašovce), M. Puci (Zemplínske Hradište) a L. Zvada (Spišská Nová Ves) po 4 body. D. Lenz (Prešov), G. Kellner (Ľubica), L. Kočík (Košice), E. Olekšák (Ľubica), Ľ. Roman (Košice) a M. Sipský (Košice) po 2 body.


Odkaz redakcie

Milan Bednár, Kurima: Vaša pekná štvorťažka (Ke1, Kf4) je žiaľ, v jednom variante neriešiteľná, lebo biely jazdec na poli d2 bude viazaný. Pokúste sa o nápravu.


Vzad <<  >> Vpred