Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 4. 1981)


Úloha č. 867

Stanislav Schullery, Bardejov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–10)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dh2, Ve1, Vf6, Sb5, Sc5, Jb3, Jb4, Pc6, d6, g4 (11), č. Ke4, Vc4, Sh6, Sh7, Jc3, Je2, Pd4, e3, e5, f3 (10). Dnešnou úlohou, ktorá má dve zdanlivé hry, začíname novú kvartálnu riešiteľskú súťaž.


Riešenie problému č. 863 od Jána Fábryho z Popradu. b. Kb1, Dc8, Vb3, Se5, Je1, Jf1, Pa2, c2, e4 (9), č. Kc4, Ja5, Pa3, b2, b7, c5, c6, h3, h4 (9): 1.Vb6 h2 2.Db3 h1 ľub. krok jazdcom by urýchlil riešenie. 3.Db3+ J:b3 4.Jd2+ J:d2 mat<./p>

Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

J. Fábry (Poprad) 25 bodov. V. Pipta (Trebišov) 24 bodov. L. Matoňák (Poprad) a S. Schullery (Bardejov) po 23 bodov. F. Šimko (Prakovce) 22 bodov. D. Hami (Košice), F. Kubov (Kežmarok) a J. Majerčák (Kežmarok) po 21 bodov. S. Škerlík (Bardejov), A. Šloff (Helcmanovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 19 bodov. F. Svozil (Košice) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 18 bodov. F. Soták (Trebišov) a L. Zvada (Spišská Nová Ves) po 17 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Majerčin (Košice) a M. Revay (Spišská Nová Ves) po 16 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 15 bodov. M. Bednár (Kurima) a J. Krištofóry (Iliašovce) po 14 bodov. M. Gaňo (Košice) 13 bodov. M. Andrus (Sabinov) 12 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) 10 bodov. K. Suchár (Prešov) 6 bodov. P. Dzimko (Markušovce), I. Ragulský (Prešov), S. Kovaľský (Gelnica) a M. Puci (Zemplínske Hradište) po 4 body. D. Lenz (Prešov), G. Kellner (Ľubica), L. Kočík (Košice), E. Olekšák (Ľubica), Ľ. Roman (Košice) a M. Sipský (Košice) po 2 body.


Odkazy

Milan Bednár, Kurima: Vaša dvojťažka (Kh1, Kd4) má aj vedľajšie riešenie: 1.D:b4+ Ke5 2.De4 mat. V druhej dvojťažke (Ka5, Kc6) je ilegálna pozícia, lebo čierny strelec a4 by sa nemohol dostať von a okrem toho čierny mohol hrať aj Pc4:b3.


Vzad <<  >> Vpred