Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 3. 1981)


Úloha č. 863

Ján Fábry, Poprad

Originál pre VN

Samomat 4. krokom (9–9)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dc8, Vb3, Se5, Je1, Jf1, Pa2, c2, e4 (9), č. Kc4, Ja5, Pa3, b2, b7, c5, c6, h3, h4 (9). Začne biely a hrá tak, aby donútil čierneho dať mu 4. krokom mat.


Riešenie problému č. 859 od Petra Dursta z Vyšných Hágov. b. Ka7, Dc1, Sc7, Sf7, Vg1, Jd6, Pc2, f3, g5 (9), č. Ke5, Ve3, Vg2, Jd7, Pb3, d4, f4 (7): 1.Dd2 s hrozbou 2.Da5+ Jc5 3.D:c5 mat, 1...Jc5 2.D:d4+ K:d4 3.Jb5 mat, 1...Vc3 2.Jc4++ Kf5 na každý iný krok jazdca nasleduje 2...V:c7 3.D:f4 mat, 1...V:d2 2.Je8+ Kf5 3.Jg7 mat, 1...V:g5 2.Je4+ Kf5 3.V:g5 mat, 1...Jb6 (f6) 2.Da5+ Jd5 3.D:d5 mat. Ak biely hrá 1.Da3? nasleduje 1...Vc3!.


Definitívny stav kvartálnej súťaže za IV. kvartál 1980

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), V. Skalský (Košice), J. Skokan (Spišská Teplica) a F. Šimko (Prakovce) po 38 bodov. F. Soták (Trebišov) 37 bodov. Ing. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 36 bodov. L. Matoňák (Poprad) 35 bodov. M. Bednár (Kurima), Z. Fenďa (Gelnica), D. Hami (Košice), J. Krištofóry (Iliašovce) a S. Škerlík (Bardejov) po 33 bodov. J. Fábry (Poprad) 32 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 31 bodov. Ing. B. Tkáč (Bardejov) 30 bodov. S. Schullery (Bardejov) 28 bodov.

Na ďalších miestach ostáva stav podľa predbežného stavu.


Knižné odmeny získavajú

Imrich Bandžuch, 053 61 Spišské Vlachy, Vajanského 25.

Jozef Majerčin, 040 00 Košice, Kostolná 18.

Vasil Pipta, 075 01 Trebišov, Škultétyho 1945/10.

Vladimír Skalský, Košice, Čiernomorská 3.

Ján Skokan, 059 34 Spišská Teplica 326.

František Šimko, 055 62 Prakovce, Sídlisko SNP 296.

Šachovú rubriku vedie a súťaž vyhodnotil Ing. Michal Piasecký.


Vzad <<  >> Vpred