Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 4. 1981)


Úloha č. 871

Milan Bednár, Kurima

Originál pre VN

Mat 3. krokom (4–2)Kontrolná notácia: b. Ke4, Vg3, Je6, Pb7 (4), č. Kd6, Pe5 (2). Dnes prinášame miniatúru od nášho dlhoročného prispievateľa.


Riešenie problému č. 867 od Stanislava Schulleryho z Bardejova. b. Ka1, Dh2, Ve1, Vf6, Sb5, Sc5, Jb3, Jb4 Pc6, d6, g4 (11), č. Ke4, Vc4, Sh6, Sh7, Jc3, Je2, Pd4, e3, e5, f3 (10): Zdanlivé hry: 1...Jg3 (Jf4) 2.Jd2 mat. Zvodnosť 1.Ve6? Skutočná hra: 1.S:d4 s hrozbou 2.D:d5 mat, 1...Jg3 2.Dc2 mat, 1...Jf4 2.V:e3 mat, 1...J:d4 2.Jd2 mat, 1...Vc5 2.Sd3 mat, 1...V:d4 2.Jc5 mat, 1...e:d4 2.Ve6 mat, 1...Sf4 2.D:h7 mat. Táto ozaj pekná úloha, ktorá sa mnohým páčila, má aj vedľajšie riešenie: 1.S:c4 s hrozbou 2.Sd3 mat, 1...Jc1 (f4) 2.Jd2 mat. Škoda peknej úlohy, za ktorú sa celkom priznáva po 4 body.


Stav riešiteľskej súťaže po 1. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), J. Majerčin (Košice) a V. Pipta (Trebišov) po 4 body. L. Bleha (Veľké Kapušany), Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), M. Lakatoš (Trebišov) a S. Schullery (Bardejov) po 2 body.


Odkaz redakcie

Milan Bednár, Kurima: Prosíme Vás, aby ste nám poslali všetky vaše neuverejnené úlohy.


Vzad <<  >> Vpred