Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 4. 1981)


Úloha č. 870

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Originál pre VN

Mat 3. krokom (10–10)Kontrolná notácia: b. Ka8, Dh2, Vb1, Sb6, Se2, Je1, Je8, Pb2, d3, e5 (10), č. Kd5, Vc5, Vh7, Sd7, Sg5, Jb5, Pc6, e6, g2, h3 (10).


Riešenie problému č. 866 od Milana Bednára z Kurimy. b. Kg7, Va5, Ve1, Se2, Sh6, Ja4, Jf2, Pc3, d2, d5, f5 (11), č. Ke5, Sb5, Pa6, d6, e6 (5): Zdanlivé hry: 1...e:d5 2.Sd3 mat, 1...e:f5 2.Sc4 mat, 1...S ľub. 2.Sd3 mat. Riešenie: 1.d3 tempo!, 1...e:d5 2.Sg4 mat, 1...e:f5 2.Sf3 mat, 1...S ľub. 2.Sg4 mat, 1...K:f5 2.Sg4 mat, 1...K:d5 2.Sf3 mat, 1...S:d3 2.S:d3 mat.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

D. Hami (Košice), J. Majerčin (Košice) a S. Škerlík (Bardejov) po 35 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 32 bodov. L. Matoňák (Poprad) 30 bodov. V. Pipta (Trebišov) a A. Šloff (Helcmanovce) po 29 bodov. J. Majerčák (Kežmarok) 28 bodov. M. Revay (Spišská Nová Ves) 27 bodov. F. Kubov (Kežmarok), L. Zvada (Spišská Nová Ves) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 26 bodov. M. Bednár (Kurima), J. Fábry (Poprad) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 25 bodov. M. Andrus (Sabinov) a F. Šimko (Prakovce) po 24 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), S. Schullery (Bardejov) po 23 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce) 21 bodov. F. Soták (Trebišov) a F. Svozil (Košice) po 20 bodov. Na ďalších rozhodujúcich miestach k dôležitým zmenám nedošlo a presný konečný stav súťaže aj s menami výhercov uverejníme neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred