Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 5. 1981)


Úloha č. 875

Miloš Lakatoš, Trebišov

Originál pre VN

Mat 2. krokom (12–12)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dh4, Va4, Vf1, Sa7, Sh3, Jb6, Jd4, Pb3, c3, d3, f2 (12), č. Ke5, Vc4, Vg5, Sg3, Je7, Jf8, Pc6, d6, e4, f4, f6, g6 (12). Dnes prinášame prvotinu ďalšieho začínajúceho autora.


Riešenie problému č. 871 od Milana Bednára z Kurimy. b. Ke4, Vg3, Je6, Pb7 (4), č. Kd6, Pe5 (2): 1.Vg7 tempo!, 1...Kc6 2.b8V! (nie D pre pat) 2...Kd6 3.Vb6 mat, 1...K:e6 2.b8D Kf6 3.D:e5 mat. Úloha má aj vedľajšie riešenie, ktoré autor uvádza ako zvodnosť: 1.b8D+ Kc6 autor uvádzal ako vyvrátenie zvodnosti. 2.Jf8! Kc5 3.Vc3 mat, 1...Kd7 2.Dc7+ a mat ďalším krokom, 1...Ke6 (Ke7) 2.Vg7 a ďalej ako v autorovom riešení.


Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole

M. Perháč (Slovinky), L. Matoňák (Poprad) a G. Szabó (Humenné) po 22 bodov. M. Bednár (Kurima), M. Gaňo (Košice), J. Majerčin (Košice), V. Pipta (Trebišov), M. Revay (Spišská Nová Ves), A. Šloff (Helcmanovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 19 bodov. S. Schullery (Bardejov) 17 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy), D. Hami (Košice), F. Soták (Trebišov) a J. Mudronček (Poprad) po 16 bodov. A. Nandráži (Kameňany) 14 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné) 13 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie), M. Lakatoš (Trebišov), O. Mitrík (Mníšek nad Hnilcom) a M. Tomčková (Košice) po 12 bodov. P. Durst (Vyšné Hágy) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 11 bodov. S. Škerlík (Bardejov) 10 bodov. K. Suchár (Prešov), D. Lenz (Prešov) a F. Šimko (Prakovce) po 9 bodov. S. Babela (Prešov) a J. Krištofóry (Iliašovce) po 8 bodov. A. Amrich (Turnianske Podhradie), L. Bleha (Veľké Kapušany), J. Fábry (Poprad) a Š. Pavlík (Gelnica) po 7 bodov. J. Novák (Krompachy), M. Sipský (Košice) a S. Kovaľský (Gelnica) po 6 bodov. M. Puci (Trebišov), E. Olekšák (Ľubica), J. Majerčák (Kežmarok) a V. Varchol (Becherov) po 4 body. F. Paluška (Michalovce) 3 body. J. Hudák (Kľušov), V. Kaščák (Bardejov), O. Štofko (Bijacovce) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred