Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 6. 1981)


Úloha č. 879

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Ka1, Dh3, Vc3, Vc5, Sb5, Jc1, Pa4, e3, g2, h6 (10), č. Kb4, Jc4, Pa5, b6, c2, d5, e4 (7).


Riešenie problému č. 875 od Miloša Lakatoša z Trebišova. b. Kh1, Dh4, Va4, Vf1, Sa7, Sh3, Jb6, Jd4, Pb3, c3, d3, f2 (12), č. Ke5, Vc4, Vg5, Sg3, Je7, Jf8, Pc6, d6, e4, f4, f6, g6 (12): 1.Ve1 s 2 hrozbami 2.V:e4 mat alebo 2.Jf3 mat, 1...V:d4 2.c:d4 mat, 1...d5 2.Sb8 mat, 1...f5 2.Dh8 mat. Ostatné kroky čierneho aspoň jednu hrozbu nekryjú.


Stav kvartálnej súťaže po 9. kole na vedúcich miestach

M. Perháč (Slovinky) a S. Škerlík (Bardejov) po 36 bodov. M. Bednár (Kurima) a J. Mudronček (Poprad) po 33 bodov. G. Szabó (Humenné) 34 bodov. Ing. A. Bidleň (Humenné), A. Šloff (Helcmanovce), Ing. B. Tkáč (Bardejov) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) a J. Majerčin (Košice) po 31 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) 30 bodov. A. Nandráži (Kameňany) a L. Matoňák (Poprad) po 29 bodov. M. Gaňo (Košice) 28 bodov. V. Pipta (Trebišov) 25 bodov. Na ďalších miestach k dôležitým zmenám nedošlo.


Odkazy redakcie

Miloš Lakatoš, Trebišov: Vaša trojťažka po 1...Kc4 2.Ve3+ d3 je neriešiteľná. Okrem toho, a to platí aj pre ostatných skladateľov, každý poslaný originál musí okrem notácie obsahovať aj diagram.

Milan Bednár, Kurima: Vaša dvojťažka (Kc6, Ka5) je nekorektná, lebo niet dôkazu, že čierny naposledy ťahal b7-b5, mohol hrať aj c4:b3. Okrem toho by vznikla ilegálna pozícia, lebo čierny strelec c8 nemohol by kráčať cez vlastných pešiakov.


Vzad <<  >> Vpred