Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 4. 1981)


Úloha č. 868

Oto Mihalčo, Košice

Originál pre VN, upravený

Mat 2. krokom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vd5, Vh5, Sd8, Jd7, Jf1, Pd4, e5, f2, g5 (10), č. Kf4, Pe4, e6, f3, f5, g4, g6 (7). Úloha má jednu zdanlivú hru.


Riešenie problému č. 864 od Ladislava Salaia z Martina. b. Kb2, Dd3, Vh4, Sf8, Jb1, Jd7, Pc4 (7), č. Ka4, Sa7, Jd4, Pa5, b4, c6, d5 (7): Autor poslal túto úlohu ako ukážku zlepšenia úlohy č. 851 od Ing. J. Kovaliča, ale, ako sa to často stáva pri opravách, úloha sa stala neriešiteľnou. 1.c5 tempo!, 1...Sb8 (b6) 2.Jb6 mat, 1...b3 2.D:b3 mat, 1...J ľub. 2.Jc3 mat, ale na 1...Je2 mat nie je.


Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole

J. Majerčin (Košice) 28 bodov. S. Škerlík (Bardejov) 26 bodov. I. Bandžuch (Spišské Vlachy) a J. Fábry (Poprad) po 25 bodov. V. Pipta (Trebišov) 24 bodov. L. Matoňák (Poprad), S. Schullery (Bardejov) a Ing. B. Tkáč (Bardejov) po 23 bodov. F. Šimko (Prakovce) 22 bodov. D. Hami (Košice), F. Kubov (Kežmarok) a J. Majerčák (Kežmarok) po 21 bodov. M. Revay (Spišská Nová Ves) 20 bodov. M. Gaňo (Košice), A. Šloff (Helcmanovce) a M. Slovinský (Smolnícka Huta) po 19 bodov. M. Bednár (Kurima) a F. Svozil (Košice) po 18 bodov. F. Soták (Trebišov) a L. Zvada (Spišská Nová Ves) po 17 bodov. M. Andrus (Sabinov) a Ing. A. Bidleň (Humenné) po 15 bodov. J. Krištofóry (Iliašovce) 14 bodov. Milan Jurkovský (Spišské Podhradie) 10 bodov. K. Suchár (Prešov) 8 bodov. P. Dzimko (Markušovce), I. Ragulský (Prešov), S. Kovaľský (Gelnica) a M. Puci (Zemplínske Hradište) po 4 body. D. Lenz (Prešov), G. Kellner (Ľubica), L. Kočík (Košice), E. Olekšák (Ľubica), Ľ. Roman (Košice) a M. Sipský (Košice) po 2 body.


Vzad <<  >> Vpred