Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 2. 1987)


Problém č. 557

Nikolaj Ivanovič Belik

Zvláštna cena

Magadanskij komsomolec 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Db6 Sb3 Ja1 Jg3 (5 kameňov), čierny Kc3 Pe7 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 541 vyhrávajú: Ľubomír Baran zo Žiaru nad Hronom, Ján Nízky zo Žiliny a Dezider Remák zo Zatína, okr. Trebišov.

Riešenie problému č. 554 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Sb5? hrozí 2.Df8 mat, 1...Kd8, Kf7, 0-0-0 2.Jb6, Je5, Db8 mat, 1...Jc6!, riešenie 1.Sh3 hrozí 2.Df8 mat, 1...Kd8, Kf7, 0-0-0 2.Jf6, De6, Db8 mat. Zámena dvoch matov po ťahoch kráľa – pri tomto "novostrategickom" obsahu rošáda tak trochu ustúpila do pozadia.

Vo výsledkoch súčasných turnajov dvojťažiek miniatúrka sa objaví len ojedinele. Takouto výnimkou sa stala veľmi kvalitne obsadená súťaž Magadanského komsomolca z minulého roku. Osobitnú cenu v nej získal dosiaľ takmer neznámy sovietsky šachový skladateľ N. Belik za nečakané spracovanie hrozbových paradoxov formou "Le Granda": tematická zvodnosť je 1.Jf5?...

* Najbližšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude vo štvrtok 19. 2. 1987 o 18. hodine v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred