Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 1. 1987)


Problém č. 554

Peter Gvozdják

III. cena

Trudovyje rezervy C 1. 5. 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh7 Dd6 Sf1 Jd7 (4 kamene), čierny Ke8 Va8 Ja5 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie (včítane zvodnosti) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 547 vyhrávajú: Ján Sekáč z Bratislavy, Andrej Slatkovský zo Spišských Vlách a Dušan Zeman z Popradu.

Riešenie problému č. 551 (Pustovoj): 1.Dd6 hrozí 2.Df8 mat, 1...0-0-0, Kd8, Kf7 2.Db8, Jf6, De6 mat. Miniatúrna dvojťažka s rošádou, batériovým matom a modelovým matom (v hrozbe), uverejnili sme ju však najmä preto, aby sme ukázali, ako k tomuto námetu pristupuje "moderný" šachový skladateľ (na dnešnom diagrame).

Čoraz častejšie sa na listinách turnajových vyznamenaní začína zjavovať meno bratislavského študenta Fakulty architektúry SVŠT, Petra Gvozdjáka (nar. 16. 11. 1965). A bol to práve on, kto, hoci nepoznajúc č. 551, akoby si ho vzal za príklad a vytvoril problém č. 554. Jeho riešenie, žiaľ, nebude tentoraz robiť nijaké ťažkosti, sme však zvedaví, koľkí z riešiteľov nájdu veľmi dôležitú zvodnosť vedúcu k zámene matov a vlastne k zdvojnásobeniu obsahu...


Vzad <<  >> Vpred