Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 1. 1987)


Problém č. 555

Peter Gvozdják

Cornelis Groeneveld

Henk Prins

II. cena ex aequo

Goumondy 40, 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka6 Da8 Va5 Vg1 Sd7 Se1 Jc5 Jh6 Pb7 c4 c7 e3 f6 g6 h4 (15), č. Ke5 Vh7 Pe7 f7 h5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 548 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Leo Chrobák z Petřvaldu, okr. Karviná a Alojz Kubaský zo Spišskej Teplice.

Riešenie problému č. 552 (Šedej): Zdanlivé hry 1...Ke3, Kg3 2.Je2, Jd5 mat, zvodnosť 1.D:c6? hrozí 2.Jd5 mat, 1...Ke3, Kg3 2.De4, Df3 mat, 1...Vb3!, riešenie 1.Dg7 hrozí 2.De5 mat, 1...Ke3, Kg3 2.Jd5, Je2 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, ale včítane dvoch hrozbových paradoxov (vzhľadom na mat Jd5).

Popri Ivanovi Kissovi sa za bohatú zbierku čs. vyznamenaní z jubilejného turnaja Goumondyho zaslúžil najmä Peter Gvozdják. II. cenu ex aequo vyhral za spoločnú skladbu s holandskými autormi, v ktorej známu schému cyklickej zámeny matov (zvodnosť 1.Dd8? a riešenie) zmodernizoval pokusmi 1.b8D, Jf5, Vf1?, vytvárajúcimi hrozbové paradoxy a antiparadoxy.


Vzad <<  >> Vpred