Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 12. 1986)


Problém č. 551

B. Pustovoj

Omskaja pravda 1971

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 Dd5 Sh3 Jd7 (4 kamene), čierny Ke8 Va8 Ja7 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 544 vyhrávajú: Alexander Bartišek zo Šale, Alexander Jaško zo Žiaru nad Hronom a Edgar Ponya z Bratislavy.

Riešenie problému č. 548 (Knotek): 1.Sf5 tempo 1...Kb4 2.Sd3 K:a4 3.Df4 mat, 1...Kb5 2.D:e7 Ka6 3.Sd3 mat, 1...Kd5 2.D:e7 Kd4 3.De4 mat, 2...Kc6 3.Dd7 mat. štyri modelové maty, esteticky menej účinné je len opakovanie ťahu 2.D:e7 vo dvoch variantoch.

Rošáda (či už biela, či čierna) je v kompozičnom šachu plnohodnotným a obyčajne aj efektným ťahom. Mimoriadne pôsobivo sa využíva v retrográdnych skladbách, a to na základe známeho pravidla o jej nemožnosti, ak sa kráľ alebo veža už pohli. Ale občas sa zjaví aj v "normálnych" problémoch, a ako ukazuje dnešný diagram od sovietskeho autora Borisa Pustového, neuzavreli sa pred ňou dokonca ani miniatúrne dvojťažky.


Vzad <<  >> Vpred