Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 12. 1986)


Problém č. 550

Ivan Kiss

III. cena

Goumondy 40 C 30. 6. 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh8 Db4 Vd8 Vh4 Sh3 Jf5 Jh7 Pc2 f2 f4 g2 g3 (12), č. Ke4 De3 Va2 Vd4 Jd5 Je6 Pb2 c7 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 543 vyhrávajú: Peter Cinko Z Partizánskeho, Eugen Gajdoš z Komárna a Karel Henc z Brna.

Riešenie problému č. 547 (Kapralos): Pokusy 1.Dd7, D:f3, Vb4, Jf5? s hrozbami 2.Je6, D:d5, Sb6, Sb4 mat viaznu na 1...Kd4, e4, Sb5, d4!, riešenie 1.Df5 tempo 1...Kd4, e4, Sb5, d4 2.Je6, D:d5, Sb6, Sb4 mat. Dombrovskisova téma v rekordnom štvornásobnom spracovaní.

Ivan Kiss, ešte stále študent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, ale už obyvateľ Modry, žne kontinentálne úspechy na domácich aj zahraničných skladateľských turnajoch. K najčerstvejším patrí tretia cena v jubilejnej súťaži najmladšieho veľmajstra v kompozičnom šachu Clauda Goumondyho z Paríža. Krásnu harmóniu objavia riešitelia pri porovnaní zvodností 1.Ve8, Db7, De1? s riešením – tematické varianty nasledujú po braniach na f4.


Vzad <<  >> Vpred