Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 1. 1979)


Problém č. 200

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

II. cena

Tungsram C 31. 3. 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg8 De8 Va3 Ve5 Sd8 Sh7 Ja5 Jg5 Pb2 b4 c4 c7 g3 (13), č. Kd4 Vd1 Ve1 Sg2 Sh8 Pa4 a7 c5 d5 e2 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 197 (Valuška): 1.Se7 tempo 1...K:c5, Jd5~, Ke5, Jd6~ 2.D:c4, De3, Dc3, V:e4 mat, po premiestnení Vc5 na e5 1.Sc7 a maty v cyklicky zamenenom poradí: 2.De3, Dc3, V:e4, D:c4. Komentár rozhodcu znel: Optická forma Lačného témy v 4 variantoch bola už spracovaná viac ráz, ale nikdy nie tak motivačne bohato a harmonicky. Pri hlbšej analýze možno v skladbe objaviť aj špeciálnu zámenu dvojitých škodlivých motívov.

Druhú cenu v turnaji Tungsramu získala dvojťažka bratislavskej dvojice Juraj Brabec a Ľudovít Lehen. Ide o konštrukčne veľmi náročné spracovanie témy hrozbových paradoxov, ktorú pochopia len tí riešitelia, ktorí porovnajú riešenie so zvodnosťami 1.Vae3?, 1.Vf5?, 1.Db5? a 1.Se7?. Všetky tieto zvodnosti treba v úplnom riešení vyznačiť spolu s hrozbami a vyvráteniami, pričom tematické varianty vychádzajú po obranách 1...S:e5, Se4, d:c4, K:e5. Osobitnú cenu získa ten z riešiteľov, ktorý uvedie úplný obsah.


Vzad <<  >> Vpred