Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 12. 1978)


Problém č. 199

Michail Maranďuk

I. cena

Prapor peremogi 1972

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf5 Dd4 Va1 Se6 (4 kamene), čierny Kc2 Pb3 d3 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 190 vyhrávajú: Pavol Džugan zo Žiaru nad Hronom, Ján Kozinka z Trnavy a Dušan Linkeš z Trenčína.

Riešenie problému č. 196 (Speckmann): Zvodnosti 1.Dc7+? Kf6, Ke8 2.Dg7, Ve5 mat, ale 1...Kf8!, 1.Vc7+? Kf6, Kd8 2.Df4, Vc8 mat, 1...Ke8!, 1.De5+? Kd8, Kf7 2.Vd5(c8), Vc7 mat, 1...Kf8!, 1.Ve5+? Kf~ 2.Df4 mat, 1...Kd8!, preto len 1.De2+ Kd8, Kd6, Kf7 2.Vc8, De5(6), Vf5 mat. Zvodnosti sú zaujímavé nielen zámenami hier, ale aj vzájomným prerušením dámy a veže, čo sa využije pri vyvráteniach. Skladba získala 2. čestné uznanie v kompozičnom zápase Berlín–Vestfálsko r. 1947 – bez tých menších duálov by sa iste bola dostala ešte vyššie.

Aj v nedávno vyjdenom Albume FIDE 1971–1973 sa nachádzajú miniatúrne dvojťažky, tentoraz štyri. A najlepšou z nich je nesporne skladba mladého sovietskeho autora Michaila Maranďuka, ktorú vidíte na dnešnom diagrame. Ako to v súčasnosti často býva, kto jej chce dôkladne porozumieť, nesmie prehliadať zvodnosti – podľa riešenia, uverejneného v albume, sú dve: 1.Kf4? a 1.Db4?. Úloha bude teda obsahovať trojfázovú zámenu hier.


Vzad <<  >> Vpred