Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 1. 1979)


Problém č. 202

Gunnar F. Myhre

I. cena

ODPaM Kutná Hora C 1977

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Vf6 na f3Kontrolná notácia: biely Ke4 Db2 Vf6 (3 kamene), čierny Kh1 Pg2 h2 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom – druhá trojťažka (dvojník) vznikne po premiestení Vf6 na f3. Riešenie oboch pozícií pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 194 vyhrávajú: Jozef Budinský zo Šiah, Marián Križovenský z Vranova nad Topľou a Peter Polák z Borského Petra.

Riešenie problému č. 199 (Maranďuk): 1. zvodnosť 1.Kf4? tempo 1...Kd2, d2 2.Db2, Sf5 mat, vyvrátenie 1...b2!, 2. zvodnosť 1.Db4? tempo 1...d2, b2 2.D:b3, Sb3 mat, 1...Kb2!, riešenie 1.Sc4 tempo 1...Kd2, d2, b2 2.D:d3, Sd3, D:d3 mat. Trojfázová zámena dvoch variantov a ešte jeden variant navyše. Vynikajúce využitie "schopností" dámy a strelca (veža je v podstate len technickou figúrou).

Okresný dom pionierov a mládeže v Kutnej Hore, pri príležitosti 15 rokov trvania svojho šachového krúžku vypísal r. 1977 medzinárodný turnaj v skladaní trojťažiek s predpísaným bielym materiálom K – D – V. Pri takejto "téme" sa iste nečakalo, že prvú cenu získa skladba dvojníková, a to ešte v miniatúrnej forme. Jej autorom je menej známy nórsky skladateľ G. F. Myhre.


Vzad <<  >> Vpred