Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 2. 1979)


Problém č. 205

Nils Adrian Bakke

6. čestné uznanie

Probleemblad 1972

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: biely Kf8 Ve8 (e7, d8, d7), Vh5 Je6 Pa6 b7 (6 kameňov), čierny Kc6 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom – okrem dvojťažky na diagrame (a) treba vyriešiť pozície po premiestnení Ve8 na e7 (b), d8 (c) a d7 (d). Riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien. V riesení treba uvádzať prvý ťah bieleho, prípadnú hrozbu (ak problém nemá hrozbu, tak "tempo") a maty po jednotlivých obranách proti hrozbe (v tempovkách maty po všetkých ťahoch čierneho).

Knihy za riešenia problémov č. 195 a 197 vyhrávajú: Ján Ďurďovič z Bratislavy, Juraj Vašičkanin z Hažína nad Cirochou, Miroslav Havran z Přerova, Peter Frolkovič z Bratislavy a František Paluška z Michaloviec.

Riešenie problému č. 202 (Myhre): 1.Kd3 tempo 1...g1D 2.Db7+ Dg2 3.Vf1 mat, 1...g1J 2.Vg6 Je2 3.Db7, Dg2 mat, po premiestnení Vf6 na f3, 1.Df6 tempo 1...g1D 2.Vf1 D:f1 3.D:f1 mat, 1...g1J 2.Vg3 3.Df3 mat. Zámena dvoch hier vo forme dvojčiat.

Ďalšou miniatúrnou dvojťažkou, ktorej sa dostalo cti uverejnenia v Albume FIDE 1971–1973 je skladba nórskeho autora Nilsa Bakkeho. Ide o dvojníkový námet so sympatickým prekladaním bielej veže, ktorému korešpondujú typické riešenia.


Vzad <<  >> Vpred