Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 2. 1979)


Problém č. 204

Viliam Rátz

Prameň?

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Kd3 Vc5 Sh8 Pa6 (4), č. Kd7 Vh2 Pb6 (3), biely začne a vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 196 vyhrávajú: Milan Buček z Mikušoviec, p. Tuchyňa, Ján Hudaček zo Svinej a Peter Stín z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 201 (Mihalčo): 1.Je5 S:e5 2.Ve2 Vc5 3.Kb4 Vd5 4.Kc4 Va5 5.Kb4 Vd5 6.Kc4 atď. – remíza opakovaním ťahov, resp. presnejšie podľa pravidiel trojnásobným opakovaním pozície. Nie zložitý námet, ale na takýchto prácach získavajú noví autori skúsenosti pre ďalšiu tvorbu.

Azda najväčším problémom pri posudzovaní šachových skladieb je originalita. Pokiaľ neexistuje nejaká "svetová kancelária" s kompletnými zbierkami problémov a službami pre rozhodcov a skladateľov, možno sa spoliehať len na znalosti svoje, prípadne "čitateľov", ktorí sledujú uverejňované výsledky a pod. Aj zostavovatelia zbierky, slovenských štúdií budú musieť opatrne vyberať a preberať, aby sa im do brožúry nedostali skladby nepôvodné. – Takéto nebezpečenstvo hrozí napríklad aj štúdii Bratislavčana Viliama Rátza (1882–1952), ktorú uverejňujeme dnes. Nielen že má "podozrivý" námet, ale navyše ani nepoznáme dátum a miesto jej uverejnenia.


Vzad <<  >> Vpred