Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13. 3. 1979)


Problém č. 207

Richard Réti

Kölnische Volkszeitung 1928

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kb6 Ve5 Se4 (3 kamene), čierny Kd7 Pe2 e3 (3 kamene), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 199 vyhrávajú: Peter Držek z Nitry, Martin Fecko z Prešova a Marián Mikláš z Hurbanova.

Riešenie problému č. 204 (Rátz): 1.Sb2?! V:b2 2.Va5!! b:a5 3.a7 s nebrániteľnou premenou pešiaka na dámu. Svojou výraznosťou priamo nezabudnuteľná kombinácia, pripomínajúca štúdie bratov Platovovcov.

V máji a júni t. r. si pripomenieme 90. výročie narodenia a 50. výročie smrti nášho šachového velikána Richarda Rétiho, rodáka z Pezinka. Bol nielen vynikajúcim praktikom a teoretikom šachovej hry, ale aj skvelým a originálnym skladateľom štúdií. Ucteniu jeho tvorby venujeme niekoľko rubrík nášho štúdiového seriálu – a začíname menej náročným dielom s dôvtipným riešením a zvodnosťou: prečo nevedie k cieľu 1.Sc6+? Kd6 2.V:e3?


Vzad <<  >> Vpred